สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยวิทยา 10 8 5 23 28 4 1 0 33
2 บ้านบุญช่วย 10 1 0 11 13 2 2 0 17
3 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 8 11 5 24 33 8 3 0 44
4 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 7 8 6 21 20 3 2 0 25
5 วัดบ้านสนวน 7 8 1 16 24 6 1 1 31
6 บ้านป่าชัน 7 0 0 7 11 1 3 1 15
7 บ้านมะมัง 6 3 4 13 19 5 2 0 26
8 วัดบ้านโคกเหล็ก 6 1 2 9 9 6 1 3 16
9 วัดบ้านกันทรารมย์ 5 3 3 11 18 5 5 5 28
10 นิคมสร้างตนเอง 5 5 3 1 9 15 2 1 0 18
11 บ้านเขาคอก 5 2 0 7 12 0 3 0 15
12 วัดบ้านตะโกตาพิ 4 8 3 15 24 15 12 9 51
13 อนุบาลห้วยราช 4 5 2 11 13 0 1 1 14
14 บ้านแสลงโทน 4 3 2 9 16 5 4 0 25
15 วัดบ้านใหม่ 4 3 0 7 7 2 1 1 10
16 บ้านมะขามทานตะวัน 4 3 0 7 7 1 1 0 9
17 บ้านโคกขมิ้น 4 2 2 8 12 4 2 1 18
18 วัดสำโรง 4 2 1 7 12 2 0 1 14
19 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 4 2 1 7 8 4 0 1 12
20 บ้านจรเข้มาก 4 1 6 11 16 4 6 4 26
21 อนุบาลบ้านสะเดา 4 0 2 6 11 3 3 1 17
22 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 4 0 1 5 6 5 0 0 11
23 อนุบาลบ้านกรวด 3 7 2 12 16 6 3 2 25
24 บ้านหนองไม้งาม 1 3 2 3 8 12 5 2 1 19
25 บ้านตะโกบำรุง 3 1 2 6 7 0 0 0 7
26 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 3 1 1 5 8 4 1 1 13
27 วัดบ้านปะทัดบุ 3 1 0 4 7 7 5 1 19
28 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 3 0 4 7 8 5 4 2 17
29 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 0 2 5 10 3 2 4 15
30 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 3 0 2 5 8 5 0 0 13
31 เขว้าศึกษา 3 0 1 4 6 1 0 1 7
32 บ้านระกา 3 0 1 4 5 3 1 0 9
33 บ้านหนองรักษ์ 2 6 2 10 10 3 1 1 14
34 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 2 4 5 11 13 6 0 4 19
35 บ้านสี่เหลี่ยม 2 4 4 10 15 9 8 2 32
36 นิคมพัฒนาสายโท 11 2 4 1 7 11 5 1 1 17
37 บ้านโคกกลอย 2 3 3 8 12 2 6 2 20
38 บ้านโชคกราด 2 3 2 7 6 2 0 1 8
39 บ้านปราสาทสามัคคี 2 2 2 6 10 8 2 4 20
40 บ้านหนองตระเสก 2 2 0 4 4 0 0 0 4
41 วัดบ้านหนองแขม 2 1 3 6 7 6 2 3 15
42 บ้านห้วยเสลา 2 1 1 4 8 5 3 0 16
43 บ้านศรีภูมิ 2 1 1 4 7 3 1 0 11
44 วัดหนองตะครอง 2 1 1 4 6 4 3 0 13
45 บ้านชุมแสง 2 0 1 3 4 1 3 3 8
46 บ้านดอนยาว 2 0 0 2 4 1 0 0 5
47 บ้านสายโท 1 2 0 0 2 2 1 1 0 4
48 บ้านหนองไม้งาม 2 1 4 5 10 13 8 3 1 24
49 บ้านศรีถาวร 1 4 1 6 12 2 0 1 14
50 นิคมสร้างตนเอง 3 1 4 1 6 8 5 5 1 18
51 บ้านโคกเพชรไสยา 1 4 0 5 10 6 6 3 22
52 อนุบาลศรทิพย์ 1 3 9 13 14 7 5 3 26
53 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1 3 5 9 16 7 6 0 29
54 วัดบ้านเมืองต่ำ 1 3 0 4 5 4 3 0 12
55 วัดพลับพลา 1 2 3 6 11 6 2 3 19
56 บ้านตัวอย่าง 1 2 2 5 8 4 1 3 13
57 บ้านโคกตูม 1 2 1 4 11 3 6 2 20
58 อนุบาลกระสัง 1 2 1 4 6 4 1 0 11
59 บ้านห้วยปอ 1 2 0 3 6 4 2 2 12
60 บ้านตะลุมพุก 1 2 0 3 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองตะเคียน 1 1 3 5 5 1 0 0 6
62 วัดอินทรบูรพา 1 1 2 4 9 5 2 2 16
63 บ้านปะทัดบุวิทยา 1 1 2 4 4 2 4 0 10
64 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 1 3 6 8 4 3 18
65 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 1 1 3 6 3 3 1 12
66 นิคมสร้างตนเอง 2 1 1 1 3 4 2 2 1 8
67 บ้านโคกย่าง 1 1 1 3 3 1 0 2 4
68 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 1 1 3 1 1 1 0 3
69 บ้านเสม็ด 1 1 0 2 10 2 1 1 13
70 บ้านโคกกะชาย 1 1 0 2 7 1 3 0 11
71 วัดปทุมคงคา 1 1 0 2 6 3 1 1 10
72 นิคมสร้างตนเอง 8 1 1 0 2 6 2 1 2 9
73 นิคมสร้างตนเอง 6 1 1 0 2 5 4 0 2 9
74 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 0 2 5 0 0 0 5
75 บ้านโคกเบง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
76 บ้านถนน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
77 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 1 0 2 3 6 6 3 2 15
78 บ้านโพธิ์ไทร 1 0 2 3 6 0 0 0 6
79 วัดธรรมถาวร 1 0 2 3 5 5 0 1 10
80 บ้านยาง (อ.กระสัง) 1 0 2 3 5 3 1 2 9
81 บ้านสูงเนิน 1 0 1 2 6 2 2 0 10
82 บ้านตาราม 1 0 1 2 4 3 0 1 7
83 บ้านตะครอง 1 0 1 2 4 2 2 2 8
84 บ้านขามสามัคคี 1 0 1 2 4 1 0 0 5
85 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 1 2 3 2 2 1 7
86 วัดบ้านชุมแสง 1 0 1 2 3 0 1 1 4
87 บ้านบ่อดิน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
88 บ้านไม้แดง 1 0 0 1 7 1 3 0 11
89 บ้านหว้า 1 0 0 1 4 3 2 0 9
90 บ้านตาแก 1 0 0 1 4 0 2 1 6
91 ชุมชนบ้านสองชั้น 1 0 0 1 3 7 0 1 10
92 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองร้าน 1 0 0 1 3 0 0 2 3
94 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 1 1 1 4
96 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 1 2 1 1 0 4
97 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านตาเป้า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
100 บ้านโคลด 1 0 0 1 1 2 0 0 3
101 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
102 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 0 0 1 1 0 2 0 3
103 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแซวประดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองม่วงพัฒนา 0 3 1 4 5 2 1 0 8
106 วัดบ้านแสลงคง 0 3 0 3 7 1 3 3 11
107 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 3 6 2 4 0 12
108 บ้านกุดโคลน 0 2 1 3 3 6 0 0 9
109 นิคมสร้างตนเอง 9 0 2 0 2 14 9 3 0 26
110 บ้านกะโดนหนองยาง 0 2 0 2 5 0 3 0 8
111 บ้านระกาเสม็ด 0 2 0 2 5 0 1 1 6
112 บ้านหนองขอน 0 2 0 2 4 5 1 1 10
113 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 2 0 2 3 1 0 0 4
114 วัดบ้านจอม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
115 วัดบ้านปราสาท 0 2 0 2 2 4 2 1 8
116 บ้านหนองตะขบ 0 1 1 2 8 3 1 3 12
117 บ้านโคกสูง 0 1 1 2 8 2 3 1 13
118 บ้านบัวถนน 0 1 1 2 7 2 1 2 10
119 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
120 นิคมสร้างตนเอง 4 0 1 1 2 4 0 1 1 5
121 บ้านหนองบอน 0 1 1 2 2 4 0 3 6
122 บ้านห้วยสำราญ 0 1 1 2 2 3 1 2 6
123 บ้านโคกยาง 0 1 0 1 7 1 1 0 9
124 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 3 4 2 11
125 บ้านบัว 0 1 0 1 3 4 1 1 8
126 บ้านเขาดินเหนือ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
127 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
128 บ้านหนองนา 0 1 0 1 3 0 2 0 5
129 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
130 บ้านพาชี 0 1 0 1 2 2 1 0 5
131 บ้านแสลงพันกระเจา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
132 บ้านหนองอาแมะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
133 บ้านสังเคิล 0 1 0 1 1 3 0 0 4
134 บ้านระโยงใหญ่ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
135 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
136 บ้านตะโกรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
137 บ้านนาราใหญ่ 0 0 2 2 5 3 0 2 8
138 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 0 2 2 5 1 2 0 8
139 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 0 0 2 2 4 3 0 0 7
140 พุทธบารมี 0 0 2 2 4 2 1 1 7
141 บ้านเขาดินใต้ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
142 บ้านหลัก 0 0 1 1 6 0 2 0 8
143 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 1 1 5 5 3 0 13
144 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 3 4 3 0 10
145 บ้านละลมพนู 0 0 1 1 3 2 2 4 7
146 บ้านละหานทรายใหม่ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
147 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 3 0 1 1 4
148 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
149 บ้านประดู่ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
150 บ้านตะครองใต้ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
151 บ้านตาอี 0 0 1 1 1 2 1 0 4
152 บ้านแพงพวย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
153 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกระเหย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
155 บ้านละหอกตะแบง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
156 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 0 0 2 1 2
157 นิคมสร้างตนเอง 7 0 0 0 0 6 3 1 0 10
158 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0 0 4 3 1 1 8
159 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0 0 3 1 3 1 7
160 บ้านราษฎร์นิยม 0 0 0 0 3 1 1 2 5
161 บ้านลำดวน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
162 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
163 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
164 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 1 5 3
165 วัดบ้านตาเสา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
166 บ้านจรอกใหญ่ 0 0 0 0 1 6 1 2 8
167 บ้านโคกโพธิ์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
168 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 3 1 1 5
169 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
170 บ้านเมืองไผ่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
171 บ้านโคกเห็ด 0 0 0 0 1 2 3 0 6
172 บ้านหนองเก็ม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
173 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
174 วัดตะลุงเก่า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
175 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านสารภี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
177 บ้านนิคมสายโท 8 0 0 0 0 1 1 0 1 2
178 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
179 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านโคกมะขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
184 บ้านเขว้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
185 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองตะโก 0 0 0 0 0 3 1 2 4
190 บ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
191 บ้านอโณทัย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
192 บ้านสายตรี 9 0 0 0 0 0 3 0 1 3
193 วัดโคกเจริญ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
194 วัดบ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
195 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0 2 2 1 4
196 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
197 บ้านโคกรัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
198 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
199 บ้านขามตาเป้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
203 บ้านโคกชุม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
204 บ้านจาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
205 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 บ้านหนองกระต่าย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านเก็ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 บ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 237 219 181 637 1,065 488 284 180 1,837