สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 30 6 3 0 39
2 ประโคนชัยวิทยา 28 4 1 0 33
3 วัดบ้านตะโกตาพิ 24 15 12 9 51
4 วัดบ้านสนวน 21 5 1 1 27
5 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 20 2 2 0 24
6 วัดบ้านกันทรารมย์ 18 5 5 5 28
7 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 16 7 6 0 29
8 อนุบาลบ้านกรวด 16 6 3 2 25
9 บ้านมะมัง 16 4 2 0 22
10 บ้านสี่เหลี่ยม 15 8 6 2 29
11 นิคมสร้างตนเอง 5 15 2 1 0 18
12 นิคมสร้างตนเอง 9 14 9 3 0 26
13 อนุบาลศรทิพย์ 14 7 5 3 26
14 บ้านแสลงโทน 14 5 4 0 23
15 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 13 6 0 4 19
16 บ้านบุญช่วย 13 2 2 0 17
17 บ้านหนองไม้งาม 2 12 7 1 1 20
18 บ้านโคกกลอย 12 2 6 2 20
19 วัดสำโรง 12 2 0 1 14
20 บ้านศรีถาวร 12 2 0 1 14
21 บ้านเขาคอก 12 0 3 0 15
22 อนุบาลห้วยราช 12 0 1 1 13
23 วัดพลับพลา 11 6 2 3 19
24 นิคมพัฒนาสายโท 11 11 5 1 1 17
25 อนุบาลบ้านสะเดา 11 3 3 1 17
26 บ้านปราสาทสามัคคี 10 8 2 4 20
27 บ้านโคกเพชรไสยา 10 6 6 3 22
28 บ้านโคกขมิ้น 10 3 2 1 15
29 บ้านโคกตูม 10 2 6 2 18
30 บ้านเสม็ด 10 2 1 1 13
31 บ้านป่าชัน 10 1 3 1 14
32 วัดบ้านโคกเหล็ก 9 6 1 3 16
33 บ้านหนองไม้งาม 1 9 4 2 1 15
34 บ้านจรเข้มาก 9 2 5 4 16
35 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 8 5 4 2 17
36 บ้านห้วยเสลา 8 5 3 0 16
37 วัดอินทรบูรพา 8 5 2 2 15
38 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 8 5 0 0 13
39 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 8 4 1 1 13
40 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 8 3 2 4 13
41 บ้านหนองตะขบ 8 3 1 3 12
42 บ้านโคกสูง 8 2 3 1 13
43 วัดบ้านปะทัดบุ 7 7 5 1 19
44 วัดบ้านหนองแขม 7 6 2 3 15
45 นิคมสร้างตนเอง 3 7 3 5 1 15
46 บ้านหนองรักษ์ 7 3 1 1 11
47 บ้านโคกกะชาย 7 1 3 0 11
48 บ้านไม้แดง 7 1 3 0 11
49 บ้านมะขามทานตะวัน 7 1 1 0 9
50 บ้านตะโกบำรุง 7 0 0 0 7
51 บ้านทุ่งสว่าง 6 8 4 3 18
52 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 6 6 3 2 15
53 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 6 5 0 0 11
54 วัดหนองตะครอง 6 4 3 0 13
55 บ้านห้วยปอ 6 4 2 2 12
56 อนุบาลกระสัง 6 4 1 0 11
57 บ้านตัวอย่าง 6 3 1 3 10
58 วัดปทุมคงคา 6 3 1 1 10
59 นิคมสร้างตนเอง 7 6 3 1 0 10
60 นิคมสร้างตนเอง 8 6 2 1 2 9
61 บ้านบัวถนน 6 2 1 2 9
62 วัดบ้านใหม่ 6 2 1 1 9
63 บ้านโคกยาง 6 1 1 0 8
64 เขว้าศึกษา 6 1 0 1 7
65 บ้านโพธิ์ไทร 6 0 0 0 6
66 บ้านไพศาลสามัคคี 5 5 3 0 13
67 นิคมสร้างตนเอง 6 5 4 0 2 9
68 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 3 2 1 10
69 บ้านยาง (อ.กระสัง) 5 3 1 2 9
70 บ้านนาราใหญ่ 5 3 0 2 8
71 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 5 2 3 0 10
72 บ้านสูงเนิน 5 2 2 0 9
73 บ้านหนองม่วงพัฒนา 5 2 1 0 8
74 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 5 2 0 1 7
75 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 5 1 0 0 6
76 บ้านหลัก 5 0 2 0 7
77 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 0 0 0 5
78 บ้านหนองขอน 4 5 1 1 10
79 วัดธรรมถาวร 4 5 0 1 9
80 วัดบ้านเมืองต่ำ 4 4 3 0 11
81 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 3 4 2 11
82 บ้านหว้า 4 3 2 0 9
83 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 4 3 1 1 8
84 บ้านปะทัดบุวิทยา 4 2 4 0 10
85 บ้านตะครอง 4 2 2 2 8
86 นิคมสร้างตนเอง 2 4 2 2 1 8
87 พุทธบารมี 4 2 1 1 7
88 บ้านชุมแสง 4 1 3 3 8
89 วัดบ้านแสลงคง 4 1 3 3 8
90 บ้านดอนยาว 4 1 0 0 5
91 บ้านขามสามัคคี 4 1 0 0 5
92 บ้านตาแก 4 0 2 1 6
93 นิคมสร้างตนเอง 4 4 0 1 1 5
94 บ้านระกาเสม็ด 4 0 1 1 5
95 บ้านหนองตระเสก 4 0 0 0 4
96 ชุมชนบ้านสองชั้น 3 7 0 1 10
97 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 3 4 3 0 10
98 บ้านบัว 3 4 1 1 8
99 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 3 3 0 0 6
100 บ้านละลมพนู 3 2 2 4 7
101 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 3 2 2 1 7
102 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 3 1 3 1 7
103 บ้านละหานทรายใหม่ 3 1 2 1 6
104 บ้านถนนโคกใหญ่ 3 1 2 0 6
105 บ้านราษฎร์นิยม 3 1 1 2 5
106 บ้านศรีภูมิ 3 1 1 0 5
107 บ้านลำดวน 3 1 1 0 5
108 บ้านหนองตะเคียน 3 1 0 0 4
109 บ้านกะโดนหนองยาง 3 0 3 0 6
110 บ้านหนองนา 3 0 2 0 5
111 วัดบ้านชุมแสง 3 0 1 1 4
112 บ้านศรีสุข 3 0 1 1 4
113 บ้านหนองร้าน 3 0 0 2 3
114 บ้านตะลุมพุก 3 0 0 0 3
115 บ้านหนองม่วง 3 0 0 0 3
116 บ้านน้ำอ้อม 3 0 0 0 3
117 บ้านกุดโคลน 2 5 0 0 7
118 วัดบ้านปราสาท 2 4 2 1 8
119 บ้านหนองบอน 2 4 0 3 6
120 บ้านห้วยสำราญ 2 3 1 2 6
121 บ้านระกา 2 3 1 0 6
122 บ้านตาราม 2 3 0 1 5
123 บ้านพาชี 2 2 1 0 5
124 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) 2 2 1 0 5
125 บ้านโชคกราด 2 2 0 1 4
126 บ้านแสลงพันกระเจา 2 2 0 0 4
127 บ้านหินลาด 2 1 1 1 4
128 บ้านหนองบอนวิทยา 2 1 1 1 4
129 นิคมสร้างตนเอง 1 2 1 1 0 4
130 บ้านประดู่ 2 1 1 0 4
131 บ้านเขาดินเหนือ 2 1 0 1 3
132 บ้านหนองอาแมะ 2 1 0 0 3
133 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 2 1 0 0 3
134 บ้านเขาดินใต้ 2 1 0 0 3
135 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองไผ่ 2 0 1 5 3
137 วัดบ้านตาเสา 2 0 0 1 2
138 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
139 วัดบ้านจอม 2 0 0 0 2
140 บ้านจรอกใหญ่ 1 6 1 2 8
141 บ้านโคกโพธิ์ 1 4 0 0 5
142 บ้านสายตรี 16 1 3 1 1 5
143 บ้านก้านเหลือง 1 3 0 1 4
144 บ้านสังเคิล 1 3 0 0 4
145 บ้านเมืองไผ่ 1 3 0 0 4
146 บ้านโคกเห็ด 1 2 3 0 6
147 บ้านตะครองใต้ 1 2 1 0 4
148 บ้านหนองเก็ม 1 2 1 0 4
149 บ้านตาเป้า 1 2 0 0 3
150 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 1 2 0 0 3
151 วัดตะลุงเก่า 1 1 2 1 4
152 บ้านโคกสำโรง 1 1 1 2 3
153 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 1 3
154 บ้านแพงพวย 1 1 1 1 3
155 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1 1 1 0 3
156 บ้านระโยงใหญ่ 1 1 1 0 3
157 บ้านสารภี 1 1 1 0 3
158 บ้านโคกย่าง 1 1 0 2 2
159 บ้านหนองแวง 1 1 0 0 2
160 บ้านโคกมะขาม 1 1 0 0 2
161 บ้านโนนแดง 1 1 0 0 2
162 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 0 2 0 3
163 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 0 1 0 2
164 บ้านโคกเบง 1 0 1 0 2
165 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
166 บ้านนิคมสายโท 8 1 0 0 1 1
167 บ้านเขว้า 1 0 0 1 1
168 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
169 บ้านแซวประดู่ 1 0 0 0 1
170 บ้านตะโกรี 1 0 0 0 1
171 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1 0 0 0 1
172 บ้านโคกระเหย 1 0 0 0 1
173 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 1 0 0 0 1
174 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1 0 0 0 1
176 บ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0 0 1
177 บ้านไทรโยง 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองตะโก 0 3 1 2 4
179 บ้านเสม็ด (กส3) 0 3 1 0 4
180 บ้านอโณทัย 0 3 1 0 4
181 บ้านสายตรี 9 0 3 0 1 3
182 วัดโคกเจริญ 0 3 0 0 3
183 วัดบ้านหนองพลวง 0 2 3 0 5
184 บ้านปราสาท 0 2 2 1 4
185 บ้านโคกกลาง 0 2 1 2 3
186 บ้านโคกรัง 0 2 0 0 2
187 บ้านตาอี 0 1 1 0 2
188 วัดบ้านไพบูลย์ 0 1 1 0 2
189 บ้านโคกกี่ 0 1 0 1 1
190 บ้านละหอกตะแบง 0 1 0 0 1
191 บ้านกระสังสามัคคี 0 1 0 0 1
192 บ้านขามตาเป้า 0 1 0 0 1
193 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 1 0 0 1
195 บ้านโคลด 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนสว่าง 0 0 2 1 2
197 บ้านสวายสอ 0 0 2 1 2
198 บ้านโคกชุม 0 0 1 2 1
199 บ้านจาน 0 0 1 1 1
200 บ้านตะเคียน 0 0 1 0 1
201 บ้านสายโท 1 0 0 1 0 1
202 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 1 0 1
203 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองกระต่าย 0 0 0 1 0
205 บ้านเก็ม 0 0 0 1 0
206 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0
207 บ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0 0 0
รวม 968 461 276 180 1,885