หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 135 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 0 0 0
2 202 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 14 27 14
3 122 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 17 39 27
4 108 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 0 0 0
5 136 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 19 34 27
6 109 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 5 9 7
7 137 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 9 21 14
8 147 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 19 38 23
9 138 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 6 11 8
10 139 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 20 37 25
11 140 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 11 54 14
12 148 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 11 22 11
13 141 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 11 20 17
14 123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 27 48 42
15 012 โรงเรียนบ้านกระสัง 0 0 0
16 013 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 2 2 2
17 156 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 14 26 20
18 186 โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) 6 12 11
19 069 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 8 25 10
20 226 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 9 16 11
21 187 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 0 0 0
22 216 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 13 7
23 172 โรงเรียนบ้านขามตาเป้า 1 1 1
24 227 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 5 8 5
25 159 โรงเรียนบ้านจบก 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 10 16 10
27 016 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 33 73 58
28 204 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 2 4 2
29 188 โรงเรียนบ้านจาน 2 3 3
30 189 โรงเรียนบ้านชำแระ 0 0 0
31 065 โรงเรียนบ้านชุมแสง 12 25 19
32 161 โรงเรียนบ้านดวน 0 0 0
33 218 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 19 8
34 125 โรงเรียนบ้านตรุง 0 0 0
35 229 โรงเรียนบ้านตะครอง 10 36 18
36 205 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 4 7 4
37 149 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 3 6 3
38 174 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 2 1
39 087 โรงเรียนบ้านตะแบก 0 0 0
40 162 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 7 11 9
41 098 โรงเรียนบ้านตะโกรี 1 1 1
42 150 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 17 30 18
43 206 โรงเรียนบ้านตาราม 9 34 12
44 190 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 9 18 15
45 114 โรงเรียนบ้านตาอี 4 8 6
46 230 โรงเรียนบ้านตาเป้า 3 6 5
47 099 โรงเรียนบ้านตาแก 7 11 10
48 175 โรงเรียนบ้านถนน 2 7 4
49 127 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1 2 2
50 126 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 10 18 16
51 207 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 46 39
52 191 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 1 1 1
53 208 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 10 19 11
54 143 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 2 6 3
55 144 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 4 5 5
56 231 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 4 18 6
57 017 โรงเรียนบ้านบัว 9 24 15
58 209 โรงเรียนบ้านบัวถนน 15 60 20
59 066 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 3 4 4
60 151 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 0 0 0
61 018 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 22 54 37
62 088 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 17 38 28
63 072 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 2 4 2
64 100 โรงเรียนบ้านประดู่ 4 4 4
65 233 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1 1 1
66 089 โรงเรียนบ้านปราสาท 5 9 7
67 115 โรงเรียนบ้านปราสาททอง 0 0 0
68 041 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 27 41 27
69 090 โรงเรียนบ้านปลัด 0 0 0
70 101 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 10 37 21
71 030 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 23 40 25
72 102 โรงเรียนบ้านป่าชัน 17 88 37
73 031 โรงเรียนบ้านพาชี 7 32 12
74 164 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 9 33 18
75 103 โรงเรียนบ้านมะมัง 27 54 43
76 116 โรงเรียนบ้านยาง 0 0 0
77 234 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 11 27 14
78 193 โรงเรียนบ้านระกา 12 29 18
79 221 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 7 16 8
80 177 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 4 6 2
81 054 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 7 10 10
82 074 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 1 2 1
83 075 โรงเรียนบ้านละลมพนู 12 26 13
84 194 โรงเรียนบ้านละลูน 0 0 0
85 033 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 0 0 0
86 117 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 1 3 2
87 128 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 2 2 2
88 129 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 11 23 19
89 043 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 39 102 61
90 235 โรงเรียนบ้านลำดวน 8 17 11
91 009 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 17 58 35
92 178 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 11 30 15
93 130 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 5 5
94 179 โรงเรียนบ้านสวายสอ 8 13 9
95 222 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 3 10 4
96 076 โรงเรียนบ้านสังเคิล 6 11 6
97 152 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 6 16 9
98 153 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 4 5 4
99 118 โรงเรียนบ้านสายโท 1 5 12 8
100 145 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1 2 2
101 081 โรงเรียนบ้านสารภี 3 10 3
102 195 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 4 15 8
103 082 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 37 97 64
104 034 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 13 37 19
105 210 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 11 17 12
106 019 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 1 1 1
107 223 โรงเรียนบ้านหนองขอน 11 18 12
108 044 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 1 2 1
109 180 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 4 4 4
110 055 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 15 23 18
111 119 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 6 11 9
112 035 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 7 14 8
113 045 โรงเรียนบ้านหนองนา 5 16 8
114 046 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 6 13 10
115 084 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 27 18
116 047 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 5 16 7
117 006 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 5 3
118 056 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 8 40 16
119 057 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 10 37 21
120 213 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 18 47 23
121 020 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 7 19 12
122 079 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 3 4 3
123 077 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 7 16 7
124 197 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 15 38 18
125 198 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 0 0 0
126 036 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 0 0 0
127 131 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 20 8
128 078 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 13 8
129 154 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 24 59 36
130 155 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 31 54 43
131 132 โรงเรียนบ้านหลัก 8 21 14
132 133 โรงเรียนบ้านหว้า 9 15 14
133 021 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก 0 0 0
134 022 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
135 134 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 14 8
136 037 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 15 30 20
137 237 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 12 22 12
138 048 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 17 31 19
139 181 โรงเรียนบ้านอโณทัย 4 7 1
140 157 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 4 39 11
141 060 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 13 27 19
142 061 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 3 2
143 014 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 1 1
144 025 โรงเรียนบ้านเขว้า 2 2 2
145 026 โรงเรียนบ้านเขาคอก 15 51 24
146 124 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 5 8 7
147 110 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 4 8 6
148 163 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 0 0 0
149 176 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 5 5 2
150 104 โรงเรียนบ้านเสม็ด 14 29 19
151 196 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 9 22 11
152 211 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 5 14 6
153 212 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 7 24 9
154 228 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 1 80 8
155 091 โรงเรียนบ้านแพงพวย 4 7 4
156 236 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 8 23 11
157 083 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 26 90 39
158 027 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 24 34 24
159 062 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 6 5
160 142 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 12 24 18
161 050 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 3 4 4
162 097 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 20 78 40
163 158 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 3 2
164 085 โรงเรียนบ้านโคกชุม 3 8 4
165 070 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 4 6 4
166 051 โรงเรียนบ้านโคกตูม 22 60 41
167 071 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 2 2 2
168 112 โรงเรียนบ้านโคกยาง 11 22 18
169 217 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 6 11 8
170 015 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 10 13 12
171 113 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1 3 2
172 052 โรงเรียนบ้านโคกรัง 2 3 3
173 028 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 11 9
174 053 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 6 12 8
175 173 โรงเรียนบ้านโคกสูง 14 21 15
176 111 โรงเรียนบ้านโคกเบง 3 14 6
177 063 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 3 23 7
178 080 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 33 85 47
179 064 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 7 18 10
180 086 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 5 5 5
181 203 โรงเรียนบ้านโคลด 3 5 4
182 160 โรงเรียนบ้านโชคกราด 9 29 12
183 029 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
184 232 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3 4 3
185 040 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 1 1
186 192 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 2 2
187 042 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 6 15 7
188 039 โรงเรียนบ้านไทรโยง 1 1 1
189 219 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 0 0 0
190 032 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 1 3 1
191 073 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 13 19 14
192 220 โรงเรียนบ้านไม้แดง 11 46 18
193 007 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 34 86 54
194 105 โรงเรียนพุทธบารมี 9 20 15
195 182 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 0 0 0
196 067 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 6 15 7
197 183 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 12 18 10
198 224 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 36 64 55
199 214 โรงเรียนวัดบ้านจอม 4 11 5
200 093 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 13 27 18
201 225 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 5 7 5
202 068 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 65 112 83
203 166 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 3 7 4
204 215 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 9 23 11
205 023 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 20 34 32
206 049 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 10 19 10
207 168 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 33 71 46
208 169 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 3 7 5
209 238 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 12 38 18
210 184 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 18 36 21
211 024 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 12 34 20
212 167 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 46 96 66
213 106 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 15 34 22
214 165 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 21 71 37
215 170 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 12 21 17
216 058 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 24 69 42
217 059 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 2 3 3
218 199 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 12 22 14
219 094 โรงเรียนวัดพลับพลา 22 43 34
220 107 โรงเรียนวัดสำโรง 16 40 22
221 200 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 13 23 20
222 201 โรงเรียนวัดอินทรบูรพา 20 37 28
223 008 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 2 2
224 092 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 4 4 4
225 185 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 11 45 11
226 011 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 11 18 11
227 120 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 28 49 41
228 095 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 18 29 24
229 010 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 26 58 39
230 121 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 31 111 53
231 171 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 15 87 38
232 096 โรงเรียนเขว้าศึกษา 8 16 13
233 146 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 14 62 30
รวม 2194 5249 3160
8409

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]