หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 46 33 75% 8 18.18% 3 6.82% 0 0% 44
2 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 34 28 84.85% 4 12.12% 1 3.03% 0 0% 33
3 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 65 24 40% 15 25% 12 20% 9 15% 60
4 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 33 24 75% 6 18.75% 1 3.13% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 26 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านมะมัง 27 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
7 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 36 18 54.55% 5 15.15% 5 15.15% 5 15.15% 33
8 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 39 16 55.17% 7 24.14% 6 20.69% 0 0% 29
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 28 16 59.26% 6 22.22% 3 11.11% 2 7.41% 27
10 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 26 16 64% 5 20% 4 16% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 33 16 53.33% 4 13.33% 6 20% 4 13.33% 30
12 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 37 15 44.12% 9 26.47% 8 23.53% 2 5.88% 34
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 20 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 27 14 53.85% 9 34.62% 3 11.54% 0 0% 26
15 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 31 14 48.28% 7 24.14% 5 17.24% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 31 13 52% 8 32% 3 12% 1 4% 25
17 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 23 13 56.52% 6 26.09% 0 0% 4 17.39% 23
18 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
19 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 15 13 86.67% 0 0% 1 6.67% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 24 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 20 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 24 12 54.55% 2 9.09% 6 27.27% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 17 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนวัดสำโรง 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านเขาคอก 15 12 80% 0 0% 3 20% 0 0% 15
26 โรงเรียนวัดพลับพลา 22 11 50% 6 27.27% 2 9.09% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 19 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนบ้านโคกตูม 22 11 50% 3 13.64% 6 27.27% 2 9.09% 22
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 18 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนบ้านป่าชัน 17 11 68.75% 1 6.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 27 10 41.67% 8 33.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
32 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 33 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
33 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 22 10 52.63% 3 15.79% 2 10.53% 4 21.05% 19
34 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 18 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านเสม็ด 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 21 9 47.37% 6 31.58% 1 5.26% 3 15.79% 19
37 โรงเรียนวัดอินทรบูรพา 20 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 19 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 24 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
40 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 17 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
41 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 17 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
43 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 15 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านโคกสูง 14 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 20 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
48 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 18 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
49 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านบัวถนน 15 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 15 7 50% 1 7.14% 3 21.43% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 12 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านไม้แดง 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านโคกยาง 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 6 28.57% 8 38.1% 4 19.05% 3 14.29% 21
59 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 17 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
60 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
61 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 15 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
63 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
64 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
67 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 13 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนบ้านโชคกราด 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนเขว้าศึกษา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านหลัก 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
75 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
77 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
79 โรงเรียนบ้านระกา 12 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
80 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองขอน 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
89 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
90 โรงเรียนบ้านหว้า 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
91 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านตาราม 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
95 โรงเรียนบ้านตะครอง 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
96 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนพุทธบารมี 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนบ้านชุมแสง 12 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
99 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านตาแก 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 14 3 27.27% 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 11
105 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านบัว 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
108 โรงเรียนบ้านละลมพนู 12 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
109 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 10 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 11 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนบ้านลำดวน 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 10 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนวัดบ้านจอม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองนา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 7 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
124 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
128 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
129 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 12 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
130 โรงเรียนบ้านพาชี 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
136 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านสายโท 1 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านประดู่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 2 25% 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 8
142 โรงเรียนบ้านโคกเบง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านถนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 10 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
149 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านสังเคิล 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านตาอี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านตาเป้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโคลด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
162 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านแพงพวย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านสารภี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านเขว้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านตะโกรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านไทรโยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 7 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
188 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
189 โรงเรียนบ้านอโณทัย 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
190 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 12 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
193 โรงเรียนบ้านปราสาท 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
194 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
195 โรงเรียนบ้านโคกรัง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านขามตาเป้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านสวายสอ 8 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
203 โรงเรียนบ้านโคกชุม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
204 โรงเรียนบ้านจาน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
208 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
209 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
210 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]