หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร สนามกีฬา 10 ต.ค. 2556 09.30-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร สนามกีฬา 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร สนามกีฬา 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 09.30-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 09.30-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องอนุบาล 2/2-2/3 10 ต.ค. 2556 09.30-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องอนุบาล 2/2-2/3 11 ต.ค. 2556 09.30-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องวิทย์ฯ 10 ต.ค. 2556 09.30-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/1 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/2 10 ต.ค. 2556 09.30-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/3 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/3 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 2/4 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ลานกีฬา 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ลานกีฬา 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]