เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้ระบบได้ทำการเปิดให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ได้แล้วโรงเรียนและกรรมการผู้ตัดสินสามารถเข้าพิมพ์เกียรติบัตรได้เองโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านโดยไปพิมพ์ที่เมนูหลักทางด้านซ้ายมือของเวปการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพป. บร.2
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13:43 น.
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระัดับภูมิภาค
ขณะนี้ระบบได้ทำการโอนข้อมูลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งระดับภูมิภาคแล้วให้โรงเรียนที่ต้องการเปลียนตัว นักเรียน ครู ผู้ฝึกสอน ปฎิบัติ ดังนี้ 1.สำรวจความถูกต้องการสะกดชื่อ นามสกุลต่างๆ ถ้าผิดให้แก้ไขในระบบ 2.ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำหนังสือแนบโดยผู้บริหารลงนามส่งแก้ไขในระบบ 3.ต้องการเปลี่ยนตัวครูผู้สอนให้ทำหนังสือแนบโดยครูคนเดิมลงนามยินยอมและผู้บริหารลงนามแนบส่งแกไขในระบบ 4.การแก้ไขให้ท่านเข้าไปแก้ไขเองที่เวปงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เมนูเข้าระบบโรงเรียนโดยขอรหัสในการเข้าไปแก้ไขจากผู้กรอกข้อมูลลงระบบการแข่งขันของกลุ่มเครือข่ายโดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 08:56 น.
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ขณะนี้ สพป.บร.2 ได้โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ วันเวลา และลำดับที่แข่งขัน ได้ที่เวปงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ www.esan63.sillapa.net/sp-center และติดตามความเคลื่อนไหวในการแข่งขันต่อไป ส่วนเกียรติบัตรการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำลังดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้พิมพ์เกียรติบัตรในระบบต่อไป
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09:43 น.
แจ้งกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรเมือรายงานผลและตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 19:37 น.
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ให้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตารางการแข่งขันทุกวันเพราะตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2556 เวลา 22:32 น.
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
ระบบการลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ได้ปิดระบบการลงทะเบียนแล้วขอขอบคุณกลุ่มเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอให้ผู้ลงทะเบียนของกลุ่มเครือข่ายดังต่อไปนี้ติดต่อกลับหมายเลข 0897188926 ศน.อนันตกรณ์ โดยด่วนเพราะกลุ่มเครือข่ายมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ 1. ประโคนชัย 8 2. ประโคนชัย 4 3. ประโคนชัย 1 4. ประโคนชัย 3 5. กระสัง 2 ุ6. บ้านกรวด 2
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 11:40 น.
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
ให้กลุ่มเครือข่ายลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนให้แล้วเสร็จกลุ่มเครือข่ายละ 1 ทีมต่อกิจกรรมภายในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลแข่งขันระดับเขตพื้นที่ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 10:40 น.
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
การลงทะเบียนในระบบให้กลุ่มเครือข่ายแข่งขันในระดับกลุ่มให้เสร็จสิ้นก่อนค่อยเอาตัวแทนของแต่ละกลุ่มเครือข่ายที่ได้ลำดับที่ 1 ลงทะเบียนในระบบเพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาถ้ามีกลุ่มเครือข่ายลงทะเบียนซำ้กันในรายการเมื่อผู้จัดการข้อมูลระดับเขตนำข้อมูลมาดำเนินการโรงเรียนที่ซำ้้้ของกลุ่มเครือข่ายจะถูกตัดออกจากระบบจะทำให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไม่มีชื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนใดที่ไม่มีรายการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จะถูกตัดชื่อโรงเรียนเช่นกัน
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 15:34 น.
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายพิจารณาส่งรายชื่อกรรมการ
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายส่งรายชื่อกรรมการรายการละ 1 คนเพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ได้รับในการประชุมเมื่อ 21 ส.ค. 2556 ส่งเขตพื้นที่ภายใน 30 ส.ค. 2556 พร้อมแผ่น CD
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 20:33 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 233
จำนวนทีม 2,194
จำนวนนักเรียน 5,249
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,160
จำนวนกรรมการ 1,511
ครู+นักเรียน 8,409
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,920
ประกาศผลแล้ว 237/335 (70.75%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 91
สัปดาห์ที่แล้ว 122
เดือนนี้ 488
เดือนที่แล้ว 821
ปีนี้ 7,889
ทั้งหมด 188,309