สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 16 9 9 34 46 7 6 3 59
2 อนุบาลลำปลายมาศ 9 9 8 26 28 4 3 5 35
3 รวมมิตรวิทยา 9 6 7 22 29 7 10 5 46
4 อนุบาลบุรีรัมย์ 9 4 3 16 17 1 3 0 21
5 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 8 5 1 14 18 6 8 5 32
6 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 7 7 7 21 16 13 4 12 33
7 ฮั่วเคี้ยว 6 5 1 12 13 6 1 0 20
8 บ้านบุมะขามป้อม 6 4 4 14 17 8 4 6 29
9 ไตรคามสามัคคีวิทยา 5 6 1 12 11 5 3 2 19
10 บ้านหนองแวง 5 2 1 8 12 4 1 7 17
11 อนุบาลชำนิ 4 9 2 15 26 10 3 2 39
12 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 4 3 2 9 9 3 3 3 15
13 ไตรภูมิวิทยา 4 1 0 5 5 1 0 3 6
14 วัดบ้านกะหาด 4 0 1 5 10 5 6 3 21
15 บ้านตลาดชัย 4 0 1 5 5 2 1 0 8
16 วัดบ้านสวายสอ 4 0 1 5 4 1 0 0 5
17 วัดบ้านเมืองฝาง 3 6 2 11 14 6 2 3 22
18 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 3 4 2 9 8 2 5 1 15
19 บ้านดอนหวาย 3 3 2 8 3 4 5 4 12
20 บ้านช่อผกา 3 2 2 7 9 4 0 4 13
21 บ้านลุงม่วง 3 2 2 7 9 2 4 3 15
22 อนุบาลธีรา 3 2 2 7 5 1 1 1 7
23 บ้านสำโรงโนนเค็ง 3 2 1 6 17 6 4 7 27
24 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 3 2 0 5 6 2 3 1 11
25 บ้านนาศรีนวล 3 2 0 5 5 3 0 2 8
26 เทศบาล3 3 2 0 5 5 3 0 1 8
27 บ้านโคกระกา 3 2 0 5 5 2 1 0 8
28 บ้านโนนแดง 3 1 2 6 11 2 1 1 14
29 อนุบาลบ้านด่าน 3 1 1 5 13 10 6 2 29
30 บ้านประคอง 3 1 1 5 6 5 5 1 16
31 บ้านตะโคงสามัคคี 3 0 1 4 6 0 1 0 7
32 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 5 1 1 0 7
33 วัดบ้านกะชาย 3 0 0 3 2 0 1 0 3
34 สะแกโพรงอนุสรณ์ 2 7 2 11 10 4 1 8 15
35 วัดโพธิ์ทอง 2 4 2 8 8 1 0 3 9
36 บ้านหลักเขต 2 3 3 8 10 5 5 4 20
37 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 2 1 5 9 4 0 1 13
38 บำรุงวิทยา 2 1 5 8 9 3 2 2 14
39 วัดละลวด 2 1 3 6 13 0 1 4 14
40 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 2 1 3 6 6 6 4 4 16
41 บ้านตะโกตาเนตร 2 1 2 5 11 5 3 5 19
42 บ้านโคกสนวน 2 1 2 5 11 5 2 6 18
43 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 1 2 5 11 5 0 2 16
44 บ้านโคกกลาง 2 1 2 5 6 6 4 1 16
45 บ้านหนองม้า 2 1 1 4 5 0 1 1 6
46 วัดหนองเก้าข่า 2 1 0 3 5 2 1 1 8
47 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 2 1 0 3 4 4 3 5 11
48 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
49 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 2 0 5 7 11 4 0 2 15
50 วัดบ้านหนองกะทิง 2 0 4 6 8 5 0 1 13
51 วัดโกรกประดู่ 2 0 1 3 6 0 1 1 7
52 บ้านผไทรินทร์ 2 0 0 2 5 2 1 4 8
53 บ้านเมืองแฝก 2 0 0 2 4 1 2 0 7
54 บ้านกระโดนกะลันทา 2 0 0 2 3 4 1 3 8
55 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1 4 1 6 8 3 3 3 14
56 บ้านตาเหล็ง 1 3 3 7 11 7 5 6 23
57 บ้านห้วยศาลา 1 3 2 6 6 7 3 6 16
58 วัดบ้านปราสาท 1 2 3 6 6 3 4 2 13
59 บ้านหนองม่วง 1 2 2 5 8 5 4 6 17
60 บ้านหนองยาง 1 1 2 4 5 2 2 1 9
61 เสนสิริอนุสรณ์ 1 1 2 4 5 2 1 0 8
62 บ้านตะโก 1 1 1 3 2 4 1 1 7
63 บ้านถาวร 1 1 0 2 5 5 1 3 11
64 บ้านหนองพะอง 1 1 0 2 5 1 2 2 8
65 บ้านสระคูณ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
66 บ้านสำโรงโคกเพชร 1 1 0 2 3 1 2 2 6
67 บ้านทะเมนชัย 1 1 0 2 3 1 0 2 4
68 วัดหนองครก 1 1 0 2 2 3 2 2 7
69 บ้านพะไล 1 1 0 2 1 2 2 0 5
70 วัดบ้านถลุงเหล็ก 1 0 4 5 7 1 1 4 9
71 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 3 4 3 1 1 1 5
72 บ้านหัวสะพาน 1 0 1 2 5 4 2 5 11
73 บ้านพระครูน้อย 1 0 1 2 5 2 0 1 7
74 วัดบ้านหนองปลาไหล 1 0 1 2 4 1 1 2 6
75 วัดบ้านบุโพธิ์ 1 0 1 2 2 3 3 2 8
76 บ้านบุตาวงษ์ 1 0 0 1 3 4 0 0 7
77 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 0 0 1 3 2 2 1 7
78 บ้านสมสนุก 1 0 0 1 3 1 2 0 6
79 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
80 วัดบ้านบัลลังก์ 1 0 0 1 2 4 2 3 8
81 พระครูวิทยา 1 0 0 1 2 3 1 2 6
82 วัดหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
83 บ้านโคกหัวช้าง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
84 บ้านฝังงา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
85 บ้านบริหารชนบท 1 0 0 1 1 1 0 0 2
86 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านแท่นพระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 ประกาศธรรมคุณวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองเพิก 1 0 0 1 0 2 0 0 2
90 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0 5 3 8 9 5 3 1 17
91 วัดหนองกระทุ่ม 0 4 5 9 17 4 2 1 23
92 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0 3 1 4 3 1 2 0 6
93 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 2 0 2 5 0 1 2 6
94 วัดขี้ตุ่น 0 2 0 2 4 1 2 1 7
95 สามัคคีมีชัยวิทยา 0 2 0 2 3 1 1 1 5
96 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 2 0 2 2 1 3 2 6
97 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 2 0 2 2 0 1 2 3
98 เทศบาล2 0 2 0 2 1 0 0 1 1
99 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 0 1 3 4 6 1 3 3 10
100 วัดหนองปล่อง 0 1 2 3 7 3 2 1 12
101 บ้านตูบช้าง 0 1 2 3 5 5 2 3 12
102 วิมลวิทยา 0 1 2 3 3 3 1 6 7
103 เบญจคามวิทยา 0 1 2 3 3 3 0 1 6
104 บ้านหนองเฒ่ากา 0 1 1 2 4 0 2 3 6
105 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 1 1 2 3 6 1 5 10
106 วัดสถานีหนองตาด 0 1 1 2 2 5 1 2 8
107 บ้านกระเดื่อง 0 1 1 2 1 4 1 0 6
108 บ้านหนองไฮ 0 1 1 2 1 2 3 3 6
109 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 1 0 1 4 3 3 2 10
110 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 4 2 3 2 9
111 วัดหนองขุนปราบ 0 1 0 1 4 1 2 2 7
112 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 1 0 1 3 7 3 2 13
113 บ้านหนองปรือน้อย 0 1 0 1 3 6 0 3 9
114 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 3 3 1 9
115 บ้านหนองค่าย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
116 บ้านห้วยมะไฟ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
117 บ้านร่มไทร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 บ้านเสม็ดโคกตาล 0 1 0 1 2 1 2 4 5
119 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 1 0 1 1 2 2 0 5
120 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 1 0 1 1 2 1 2 4
121 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 1 1
123 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 0 3 3 6 2 4 5 12
125 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 0 2 2 9 5 8 4 22
126 บ้านตลาดควาย 0 0 2 2 6 1 1 5 8
127 วัดโคกสะอาด 0 0 2 2 3 4 0 0 7
128 เทศบาล 1 0 0 2 2 2 0 1 0 3
129 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 1 1 4 5 1 1 10
130 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 1 1 4 4 3 1 11
131 บ้านสวายจีก 0 0 1 1 4 2 2 0 8
132 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 4 2 0 4 6
133 เรืองทองสามัคคี 0 0 1 1 4 2 0 0 6
134 บ้านท้องเรือ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
135 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 3 0 1 0 4
136 บ้านดอนใหญ่ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
137 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
138 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 4 2
139 บ้านหนองเพชร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
140 บ้านโคกวัด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 0 0 0 6 0 0 2 6
144 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 5 2 5 1 12
145 วัดบ้านเมืองดู่ 0 0 0 0 5 2 0 2 7
146 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 5 1 3 2 9
147 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 4 3 1 3 8
148 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 0 0 3 5 1 3 9
149 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 1 7
150 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 3 3 0 1 6
151 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
152 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 3 0 1 2 4
153 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
154 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
155 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 4 1 0 7
157 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 2 0 1 4 3
158 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
159 วัดกะทิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 2 5
162 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
163 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
164 บ้านหนองผักโพด 0 0 0 0 1 1 5 1 7
165 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 1 1 1 2 3
166 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
167 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
171 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
172 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านหนองทะลอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองตราด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 วัดสว่างบูรพา 0 0 0 0 0 5 1 1 6
181 บ้านบุ-หนองเทา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
182 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
183 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
184 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 202 182 616 936 446 295 333 1,677