สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 16 9 9 34 46 7 6 3 59
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 9 4 3 16 17 1 3 0 21
3 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 8 5 1 14 18 6 8 5 32
4 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 7 7 7 21 16 13 4 12 33
5 รวมมิตรวิทยา 7 5 6 18 24 7 9 5 40
6 ฮั่วเคี้ยว 6 5 1 12 13 6 1 0 20
7 บ้านบุมะขามป้อม 6 4 4 14 16 8 4 6 28
8 อนุบาลลำปลายมาศ 5 7 8 20 23 4 2 5 29
9 ไตรคามสามัคคีวิทยา 5 6 1 12 11 5 3 2 19
10 บ้านหนองแวง 5 2 1 8 12 4 1 7 17
11 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 4 3 2 9 9 3 3 3 15
12 ไตรภูมิวิทยา 4 1 0 5 5 1 0 3 6
13 วัดบ้านกะหาด 4 0 1 5 10 5 5 3 20
14 บ้านตลาดชัย 4 0 1 5 5 2 1 0 8
15 อนุบาลชำนิ 3 9 2 14 25 10 3 2 38
16 บ้านดอนหวาย 3 3 2 8 3 4 5 4 12
17 บ้านลุงม่วง 3 2 2 7 9 1 4 3 14
18 อนุบาลธีรา 3 2 2 7 5 1 1 1 7
19 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 3 2 0 5 6 2 3 1 11
20 บ้านนาศรีนวล 3 2 0 5 5 3 0 2 8
21 เทศบาล3 3 2 0 5 5 3 0 1 8
22 บ้านโคกระกา 3 2 0 5 5 2 1 0 8
23 บ้านโนนแดง 3 1 2 6 11 2 1 1 14
24 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 5 1 1 0 7
25 วัดบ้านกะชาย 3 0 0 3 2 0 1 0 3
26 สะแกโพรงอนุสรณ์ 2 7 2 11 10 4 1 8 15
27 บ้านหลักเขต 2 3 3 8 10 5 5 4 20
28 วัดโพธิ์ทอง 2 3 2 7 7 1 0 3 8
29 บ้านช่อผกา 2 2 2 6 8 4 0 3 12
30 บำรุงวิทยา 2 1 5 8 9 3 2 2 14
31 วัดละลวด 2 1 3 6 13 0 1 4 14
32 บ้านตะโกตาเนตร 2 1 2 5 11 5 3 5 19
33 บ้านโคกสนวน 2 1 2 5 11 5 2 6 18
34 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 1 2 5 11 5 0 2 16
35 บ้านสำโรงโนนเค็ง 2 1 1 4 14 4 4 7 22
36 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 2 1 0 3 4 4 3 5 11
37 บ้านประคอง 2 1 0 3 4 3 4 1 11
38 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
39 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 0 1 3 8 1 0 1 9
40 วัดโกรกประดู่ 2 0 1 3 6 0 1 1 7
41 บ้านโคกกลาง 2 0 1 3 4 5 4 1 13
42 บ้านหนองม้า 2 0 1 3 4 0 1 1 5
43 บ้านผไทรินทร์ 2 0 0 2 5 2 1 4 8
44 บ้านเมืองแฝก 2 0 0 2 4 1 2 0 7
45 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1 4 2 7 5 2 5 1 12
46 วัดบ้านเมืองฝาง 1 4 0 5 9 4 2 3 15
47 บ้านห้วยศาลา 1 3 2 6 6 7 3 6 16
48 วัดบ้านปราสาท 1 2 3 6 6 3 4 2 13
49 บ้านตาเหล็ง 1 2 2 5 8 7 5 5 20
50 บ้านหนองม่วง 1 2 2 5 8 5 4 6 17
51 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 1 3 5 6 6 3 4 15
52 เสนสิริอนุสรณ์ 1 1 2 4 5 2 1 0 8
53 บ้านถาวร 1 1 0 2 5 5 1 3 11
54 บ้านหนองพะอง 1 1 0 2 5 1 2 2 8
55 บ้านสระคูณ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
56 บ้านสำโรงโคกเพชร 1 1 0 2 3 1 2 2 6
57 บ้านทะเมนชัย 1 1 0 2 3 1 0 2 4
58 วัดหนองครก 1 1 0 2 2 3 2 2 7
59 บ้านพะไล 1 1 0 2 1 2 2 0 5
60 วัดบ้านถลุงเหล็ก 1 0 4 5 7 1 1 4 9
61 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1 0 3 4 8 4 0 1 12
62 วัดบ้านหนองกะทิง 1 0 3 4 7 4 0 0 11
63 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 3 4 3 1 1 1 5
64 บ้านพระครูน้อย 1 0 1 2 5 2 0 1 7
65 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1 0 1 2 4 3 3 3 10
66 บ้านหัวสะพาน 1 0 1 2 3 3 2 5 8
67 บ้านตะโก 1 0 1 2 1 4 1 1 6
68 วัดบ้านบุโพธิ์ 1 0 1 2 1 2 3 2 6
69 บ้านบุตาวงษ์ 1 0 0 1 3 4 0 0 7
70 บ้านสมสนุก 1 0 0 1 3 1 2 0 6
71 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 บ้านกระโดนกะลันทา 1 0 0 1 2 4 1 3 7
73 พระครูวิทยา 1 0 0 1 2 3 1 2 6
74 วัดหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
75 บ้านฝังงา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
76 บ้านบริหารชนบท 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านแท่นพระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ประกาศธรรมคุณวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองเพิก 1 0 0 1 0 2 0 0 2
81 วัดหนองกระทุ่ม 0 4 5 9 17 4 2 1 23
82 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0 4 3 7 8 4 3 1 15
83 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0 3 1 4 3 1 2 0 6
84 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 2 0 2 5 0 1 2 6
85 วัดขี้ตุ่น 0 2 0 2 4 1 2 1 7
86 สามัคคีมีชัยวิทยา 0 2 0 2 3 1 1 1 5
87 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 2 0 2 2 1 3 2 6
88 เทศบาล2 0 2 0 2 1 0 0 1 1
89 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 0 1 3 4 6 1 3 3 10
90 วัดหนองปล่อง 0 1 2 3 7 3 2 1 12
91 บ้านตูบช้าง 0 1 2 3 5 5 2 3 12
92 วิมลวิทยา 0 1 2 3 3 3 1 6 7
93 เบญจคามวิทยา 0 1 2 3 3 3 0 1 6
94 บ้านหนองเฒ่ากา 0 1 1 2 4 0 2 3 6
95 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 1 1 2 3 6 1 5 10
96 บ้านหนองยาง 0 1 1 2 3 2 2 0 7
97 บ้านกระเดื่อง 0 1 1 2 1 4 1 0 6
98 บ้านหนองไฮ 0 1 1 2 1 2 3 3 6
99 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 1 0 1 4 3 3 1 10
100 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 4 2 3 2 9
101 วัดหนองขุนปราบ 0 1 0 1 4 1 2 2 7
102 บ้านหนองปรือน้อย 0 1 0 1 3 6 0 3 9
103 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 3 3 1 9
104 บ้านหนองค่าย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
105 บ้านห้วยมะไฟ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
106 บ้านร่มไทร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
107 บ้านเสม็ดโคกตาล 0 1 0 1 2 1 2 3 5
108 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 1 0 1 1 2 2 0 5
109 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 1 0 1 1 0 1 2 2
111 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 1 1
112 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 0 3 3 6 2 4 5 12
114 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 0 2 2 9 5 8 4 22
115 วัดโคกสะอาด 0 0 2 2 3 4 0 0 7
116 เทศบาล 1 0 0 2 2 2 0 1 0 3
117 บ้านตลาดควาย 0 0 1 1 5 0 1 5 6
118 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 1 1 4 5 1 1 10
119 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 1 1 4 4 3 1 11
120 บ้านสวายจีก 0 0 1 1 4 2 2 0 8
121 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 4 2 0 4 6
122 เรืองทองสามัคคี 0 0 1 1 4 2 0 0 6
123 บ้านท้องเรือ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
124 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 3 0 1 0 4
125 บ้านดอนใหญ่ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
126 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 1 1 2 1 1 2 4
127 วัดสถานีหนองตาด 0 0 1 1 1 5 1 2 7
128 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
129 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 4 2
130 บ้านหนองเพชร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
131 บ้านโคกวัด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 วัดบ้านสวายสอ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
135 อนุบาลบ้านด่าน 0 0 0 0 7 10 6 2 23
136 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 0 0 0 6 0 0 2 6
137 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 5 2 5 1 12
138 วัดบ้านเมืองดู่ 0 0 0 0 5 2 0 2 7
139 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 5 1 3 2 9
140 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 4 3 1 3 8
141 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 0 0 3 5 1 3 9
142 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 1 7
143 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 3 3 0 1 6
144 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
145 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 3 0 1 2 4
146 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
147 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
148 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 0 0 2 7 3 2 12
150 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 4 1 0 7
151 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 0 0 0 0 2 2 2 1 6
152 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 2 0 1 4 3
153 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านตะโคงสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
155 วัดกะทิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 2 5
158 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
159 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
160 วัดหนองเก้าข่า 0 0 0 0 1 2 1 1 4
161 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
162 บ้านหนองผักโพด 0 0 0 0 1 1 5 1 7
163 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 1 1 1 2 3
164 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
166 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
170 บ้านโคกหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
171 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านหนองทะลอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองตราด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 วัดสว่างบูรพา 0 0 0 0 0 5 1 1 6
180 บ้านบุ-หนองเทา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
181 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
182 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
183 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
184 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 178 169 544 858 428 290 325 1,576