สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 46 7 6 3 59
2 อนุบาลชำนิ 25 10 3 2 38
3 รวมมิตรวิทยา 24 7 9 5 40
4 อนุบาลลำปลายมาศ 23 4 2 5 29
5 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 18 6 8 5 32
6 วัดหนองกระทุ่ม 17 4 2 1 23
7 อนุบาลบุรีรัมย์ 17 1 3 0 21
8 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 16 13 4 12 33
9 บ้านบุมะขามป้อม 16 8 4 6 28
10 บ้านสำโรงโนนเค็ง 14 4 4 7 22
11 ฮั่วเคี้ยว 13 6 1 0 20
12 วัดละลวด 13 0 1 4 14
13 บ้านหนองแวง 12 4 1 7 17
14 บ้านตะโกตาเนตร 11 5 3 5 19
15 ไตรคามสามัคคีวิทยา 11 5 3 2 19
16 บ้านโคกสนวน 11 5 2 6 18
17 ไตรมิตรวิทยาคาร 11 5 0 2 16
18 บ้านโนนแดง 11 2 1 1 14
19 บ้านหลักเขต 10 5 5 4 20
20 วัดบ้านกะหาด 10 5 5 3 20
21 สะแกโพรงอนุสรณ์ 10 4 1 8 15
22 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 9 5 8 4 22
23 วัดบ้านเมืองฝาง 9 4 2 3 15
24 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 9 3 3 3 15
25 บำรุงวิทยา 9 3 2 2 14
26 บ้านลุงม่วง 9 1 4 3 14
27 บ้านตาเหล็ง 8 7 5 5 20
28 บ้านหนองม่วง 8 5 4 6 17
29 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 8 4 3 1 15
30 บ้านช่อผกา 8 4 0 3 12
31 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 8 4 0 1 12
32 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 8 1 0 1 9
33 อนุบาลบ้านด่าน 7 10 6 2 23
34 วัดบ้านหนองกะทิง 7 4 0 0 11
35 วัดหนองปล่อง 7 3 2 1 12
36 วัดบ้านถลุงเหล็ก 7 1 1 4 9
37 วัดโพธิ์ทอง 7 1 0 3 8
38 บ้านห้วยศาลา 6 7 3 6 16
39 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 6 6 3 4 15
40 วัดบ้านปราสาท 6 3 4 2 13
41 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 6 2 4 5 12
42 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 2 3 1 11
43 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 6 1 3 3 10
44 วัดโกรกประดู่ 6 0 1 1 7
45 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 6 0 0 2 6
46 บ้านตูบช้าง 5 5 2 3 12
47 บ้านถาวร 5 5 1 3 11
48 บ้านนาศรีนวล 5 3 0 2 8
49 เทศบาล3 5 3 0 1 8
50 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 5 2 5 1 12
51 วัดบ้านโคกชาด 5 2 5 1 12
52 บ้านผไทรินทร์ 5 2 1 4 8
53 บ้านตลาดชัย 5 2 1 0 8
54 บ้านโคกระกา 5 2 1 0 8
55 เสนสิริอนุสรณ์ 5 2 1 0 8
56 วัดบ้านเมืองดู่ 5 2 0 2 7
57 บ้านพระครูน้อย 5 2 0 1 7
58 บ้านหนองบัว 5 1 3 2 9
59 บ้านหนองพะอง 5 1 2 2 8
60 อนุบาลธีรา 5 1 1 1 7
61 บ้านหนองไผ่ 5 1 1 0 7
62 ไตรภูมิวิทยา 5 1 0 3 6
63 บ้านตลาดควาย 5 0 1 5 6
64 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 5 0 1 2 6
65 บ้านโคกกลาง 4 5 4 1 13
66 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 4 5 1 1 10
67 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 4 4 3 5 11
68 บ้านโกรกขี้หนู 4 4 3 1 11
69 บ้านประคอง 4 3 4 1 11
70 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 4 3 3 3 10
71 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 4 3 3 1 10
72 บ้านดงเย็น 4 3 1 3 8
73 บ้านหนองปรือ 4 2 3 2 9
74 บ้านสวายจีก 4 2 2 0 8
75 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 4 2 0 4 6
76 บ้านสระคูณ 4 2 0 0 6
77 เรืองทองสามัคคี 4 2 0 0 6
78 วัดหนองขุนปราบ 4 1 2 2 7
79 วัดขี้ตุ่น 4 1 2 1 7
80 บ้านเมืองแฝก 4 1 2 0 7
81 บ้านหนองเฒ่ากา 4 0 2 3 6
82 บ้านหนองม้า 4 0 1 1 5
83 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 0 4
84 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 3 6 1 5 10
85 บ้านหนองปรือน้อย 3 6 0 3 9
86 บ้านหนองมะค่าแต้ 3 5 1 3 9
87 บ้านดอนหวาย 3 4 5 4 12
88 บ้านบุตาวงษ์ 3 4 0 0 7
89 วัดโคกสะอาด 3 4 0 0 7
90 บ้านโคกสะอาด 3 3 3 1 9
91 บ้านหัวสะพาน 3 3 2 5 8
92 วิมลวิทยา 3 3 1 6 7
93 ประชาสวัสดิ์วิทยา 3 3 1 1 7
94 เบญจคามวิทยา 3 3 0 1 6
95 บ้านหนองไทร 3 3 0 1 6
96 บ้านหนองยาง 3 2 2 0 7
97 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 3 2 1 0 6
98 บ้านสำโรงโคกเพชร 3 1 2 2 6
99 บ้านสมสนุก 3 1 2 0 6
100 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 1 2 0 6
101 บ้านท้องเรือ 3 1 2 0 6
102 บ้านหนองหัวช้าง 3 1 1 1 5
103 สามัคคีมีชัยวิทยา 3 1 1 1 5
104 บ้านทะเมนชัย 3 1 0 2 4
105 บ้านหนองค่าย 3 1 0 0 4
106 บ้านหนองมะเขือ 3 0 1 2 4
107 บ้านห้วยมะไฟ 3 0 1 1 4
108 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 3 0 1 0 4
109 บ้านหนองไทร 3 0 1 0 4
110 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 3 0 1 0 4
111 บ้านม่วงโนนสูง 3 0 1 0 4
112 บ้านร่มไทร 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองขวาง 3 0 0 0 3
114 วัดบ้านเย้ยสะแก 2 7 3 2 12
115 บ้านกระโดนกะลันทา 2 4 1 3 7
116 บ้านตูมหวาน 2 4 1 0 7
117 วัดหนองครก 2 3 2 2 7
118 พระครูวิทยา 2 3 1 2 6
119 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 2 2 2 1 6
120 บ้านดอนใหญ่ 2 2 1 2 5
121 วัดหนองสองห้อง 2 2 0 1 4
122 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 2 1 3 2 6
123 บ้านเสม็ดโคกตาล 2 1 2 3 5
124 วัดบ้านหนองปลาไหล 2 1 1 2 4
125 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 1 4 3
126 วัดบ้านกะชาย 2 0 1 0 3
127 บ้านฝังงา 2 0 1 0 3
128 เทศบาล 1 2 0 1 0 3
129 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 1 0 3
130 บ้านตะโคงสามัคคี 2 0 1 0 3
131 วัดกะทิง 2 0 0 0 2
132 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 2 0 0 0 2
133 วัดสถานีหนองตาด 1 5 1 2 7
134 บ้านตะโก 1 4 1 1 6
135 บ้านกระเดื่อง 1 4 1 0 6
136 บ้านกลันทาวิทยา 1 3 1 2 5
137 บ้านหนองไฮ 1 2 3 3 6
138 วัดบ้านบุโพธิ์ 1 2 3 2 6
139 วัดบ้านบัลลังก์ 1 2 2 3 5
140 บ้านพะไล 1 2 2 0 5
141 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1 2 2 0 5
142 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 2 1 1 4
143 วัดหนองเก้าข่า 1 2 1 1 4
144 วัดโนนสำราญ 1 2 1 0 4
145 บ้านหนองเมืองต่ำ 1 2 0 0 3
146 บ้านหนองผักโพด 1 1 5 1 7
147 บ้านหนองระนาม 1 1 1 2 3
148 บ้านแสลงพัน 1 1 1 0 3
149 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1 1 0 4 2
150 วัดบ้านสะแกซำ 1 1 0 1 2
151 บ้านโคกสูง 1 1 0 1 2
152 บ้านบริหารชนบท 1 1 0 0 2
153 บ้านโคกระกาน้อย 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองเพชร 1 1 0 0 2
155 บ้านโคกวัด 1 1 0 0 2
156 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองโสน 1 0 2 0 3
158 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 1 0 1 2 2
159 บ้านม่วง 1 0 1 2 2
160 บ้านโคกหัวช้าง 1 0 1 1 2
161 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองกุง 1 0 1 0 2
163 เทศบาล2 1 0 0 1 1
164 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 1 1
165 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1
166 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
167 บ้านแท่นพระ 1 0 0 0 1
168 ประกาศธรรมคุณวิทยา 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองปลิง 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 0 0 1
171 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองทะลอก 1 0 0 0 1
173 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองตราด 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 0 0 0 1
176 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
177 วัดสว่างบูรพา 0 5 1 1 6
178 บ้านบุ-หนองเทา 0 3 0 1 3
179 บ้านนากลาง 0 2 2 1 4
180 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 2 1 1 3
181 บ้านโนนศิลา 0 2 1 1 3
182 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 2 1 0 3
183 บ้านหนองเพิก 0 2 0 0 2
184 บ้านตะเคียน 0 2 0 0 2
185 บ้านสารภี 0 1 0 1 1
186 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1 1
187 วัดบ้านสวายสอ 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 1
189 บ้านฝ้าย 0 0 1 1 1
190 บ้านมะค่า 0 0 1 1 1
191 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 1 0 1
192 บ้านสระเกษ 0 0 0 1 0
193 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 1 0
194 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 1 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0
รวม 858 428 290 325 1,901