สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 46 7 6 3 59
2 รวมมิตรวิทยา 29 7 10 5 46
3 อนุบาลลำปลายมาศ 28 4 3 5 35
4 อนุบาลชำนิ 26 10 3 2 39
5 บ้านบุมะขามป้อม 17 8 4 6 29
6 บ้านสำโรงโนนเค็ง 17 6 4 7 27
7 วัดหนองกระทุ่ม 17 4 2 1 23
8 อนุบาลบุรีรัมย์ 17 1 3 0 21
9 วัดบ้านเมืองฝาง 14 6 2 3 22
10 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 13 12 4 12 29
11 อนุบาลบ้านด่าน 13 10 6 2 29
12 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 13 6 8 5 27
13 ฮั่วเคี้ยว 13 6 1 0 20
14 วัดละลวด 13 0 1 4 14
15 บ้านหนองแวง 12 4 1 7 17
16 บ้านตาเหล็ง 11 7 5 6 23
17 บ้านตะโกตาเนตร 11 5 3 5 19
18 ไตรคามสามัคคีวิทยา 11 5 3 2 19
19 บ้านโคกสนวน 11 5 2 6 18
20 ไตรมิตรวิทยาคาร 11 5 0 2 16
21 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 11 4 0 2 15
22 บ้านโนนแดง 11 2 1 1 14
23 วัดบ้านกะหาด 10 5 6 3 21
24 บ้านหลักเขต 10 5 5 4 20
25 สะแกโพรงอนุสรณ์ 10 4 1 8 15
26 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 9 5 8 4 22
27 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 9 5 3 1 17
28 บ้านช่อผกา 9 4 0 4 13
29 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 9 4 0 1 13
30 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 9 3 3 3 15
31 บำรุงวิทยา 9 3 2 2 14
32 บ้านลุงม่วง 9 2 4 3 15
33 บ้านหนองม่วง 8 5 4 6 17
34 วัดบ้านหนองกะทิง 8 5 0 1 13
35 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 8 3 3 3 14
36 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 8 2 5 1 15
37 วัดโพธิ์ทอง 8 1 0 3 9
38 วัดหนองปล่อง 7 3 2 1 12
39 วัดบ้านถลุงเหล็ก 7 1 1 4 9
40 บ้านห้วยศาลา 6 7 3 6 16
41 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 6 6 4 4 16
42 บ้านประคอง 6 5 5 1 16
43 บ้านโคกกลาง 6 5 4 1 15
44 วัดบ้านปราสาท 6 3 4 2 13
45 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 6 2 4 5 12
46 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 2 3 1 11
47 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 6 1 3 3 10
48 บ้านตลาดควาย 6 1 1 5 8
49 วัดโกรกประดู่ 6 0 1 1 7
50 บ้านตะโคงสามัคคี 6 0 1 0 7
51 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 6 0 0 2 6
52 บ้านถาวร 5 5 1 3 11
53 บ้านหัวสะพาน 5 4 2 5 11
54 เทศบาล3 5 3 0 1 8
55 วัดบ้านโคกชาด 5 2 5 1 12
56 บ้านหนองยาง 5 2 2 1 9
57 บ้านผไทรินทร์ 5 2 1 4 8
58 วัดหนองเก้าข่า 5 2 1 1 8
59 บ้านตลาดชัย 5 2 1 0 8
60 บ้านโคกระกา 5 2 1 0 8
61 เสนสิริอนุสรณ์ 5 2 1 0 8
62 วัดบ้านเมืองดู่ 5 2 0 2 7
63 บ้านพระครูน้อย 5 2 0 1 7
64 บ้านหนองบัว 5 1 3 2 9
65 บ้านหนองพะอง 5 1 2 2 8
66 อนุบาลธีรา 5 1 1 1 7
67 บ้านหนองไผ่ 5 1 1 0 7
68 ไตรภูมิวิทยา 5 1 0 3 6
69 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 5 0 1 2 6
70 บ้านหนองม้า 5 0 1 1 6
71 บ้านตูบช้าง 4 5 2 3 11
72 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 4 5 1 1 10
73 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 4 4 3 5 11
74 บ้านโกรกขี้หนู 4 4 3 1 11
75 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 4 3 3 2 10
76 บ้านดงเย็น 4 3 1 3 8
77 บ้านหนองปรือ 4 2 3 2 9
78 บ้านสวายจีก 4 2 2 0 8
79 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 4 2 0 4 6
80 บ้านสระคูณ 4 2 0 0 6
81 เรืองทองสามัคคี 4 2 0 0 6
82 วัดหนองขุนปราบ 4 1 2 2 7
83 วัดขี้ตุ่น 4 1 2 1 7
84 บ้านเมืองแฝก 4 1 2 0 7
85 วัดบ้านหนองปลาไหล 4 1 1 2 6
86 วัดบ้านสวายสอ 4 1 0 0 5
87 บ้านหนองเฒ่ากา 4 0 2 3 6
88 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 0 4
89 วัดบ้านเย้ยสะแก 3 7 3 2 13
90 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 3 6 1 5 10
91 บ้านหนองปรือน้อย 3 6 0 3 9
92 บ้านหนองมะค่าแต้ 3 5 1 3 9
93 บ้านดอนหวาย 3 4 5 4 12
94 บ้านกระโดนกะลันทา 3 4 1 3 8
95 บ้านบุตาวงษ์ 3 4 0 0 7
96 วัดโคกสะอาด 3 4 0 0 7
97 บ้านโคกสะอาด 3 3 3 1 9
98 วิมลวิทยา 3 3 1 6 7
99 ประชาสวัสดิ์วิทยา 3 3 1 1 7
100 เบญจคามวิทยา 3 3 0 1 6
101 บ้านหนองไทร 3 3 0 1 6
102 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 3 2 1 0 6
103 บ้านสำโรงโคกเพชร 3 1 2 2 6
104 บ้านสมสนุก 3 1 2 0 6
105 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 1 2 0 6
106 บ้านท้องเรือ 3 1 2 0 6
107 สามัคคีมีชัยวิทยา 3 1 1 1 5
108 บ้านทะเมนชัย 3 1 0 2 4
109 บ้านหนองค่าย 3 1 0 0 4
110 บ้านหนองมะเขือ 3 0 1 2 4
111 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 3 0 1 0 4
112 บ้านหนองไทร 3 0 1 0 4
113 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 3 0 1 0 4
114 บ้านม่วงโนนสูง 3 0 1 0 4
115 บ้านร่มไทร 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองขวาง 3 0 0 0 3
117 วัดสถานีหนองตาด 2 5 1 2 8
118 วัดบ้านบัลลังก์ 2 4 2 3 8
119 บ้านตะโก 2 4 1 1 7
120 บ้านตูมหวาน 2 4 1 0 7
121 วัดบ้านบุโพธิ์ 2 3 3 2 8
122 วัดหนองครก 2 3 2 2 7
123 พระครูวิทยา 2 3 1 2 6
124 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 2 2 2 1 6
125 บ้านดอนใหญ่ 2 2 1 2 5
126 วัดหนองสองห้อง 2 2 0 1 4
127 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 2 1 3 2 6
128 บ้านเสม็ดโคกตาล 2 1 2 4 5
129 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 1 4 3
130 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 2 0 1 2 3
131 บ้านโคกหัวช้าง 2 0 1 1 3
132 บ้านห้วยมะไฟ 2 0 1 1 3
133 วัดบ้านกะชาย 2 0 1 0 3
134 บ้านฝังงา 2 0 1 0 3
135 เทศบาล 1 2 0 1 0 3
136 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 1 0 3
137 วัดกะทิง 2 0 0 0 2
138 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 2 0 0 0 2
139 บ้านกระเดื่อง 1 4 1 0 6
140 บ้านกลันทาวิทยา 1 3 1 2 5
141 บ้านนาศรีนวล 1 3 0 2 4
142 บ้านหนองไฮ 1 2 3 3 6
143 บ้านพะไล 1 2 2 0 5
144 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1 2 2 0 5
145 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 1 2 1 2 4
146 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 2 1 1 4
147 วัดโนนสำราญ 1 2 1 0 4
148 บ้านหนองเมืองต่ำ 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองผักโพด 1 1 5 1 7
150 บ้านหนองระนาม 1 1 1 2 3
151 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 1 1 3
152 บ้านแสลงพัน 1 1 1 0 3
153 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1 1 0 4 2
154 วัดบ้านสะแกซำ 1 1 0 1 2
155 บ้านโคกสูง 1 1 0 1 2
156 บ้านบริหารชนบท 1 1 0 0 2
157 บ้านโคกระกาน้อย 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองเพชร 1 1 0 0 2
159 บ้านโคกวัด 1 1 0 0 2
160 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองโสน 1 0 2 0 3
162 บ้านม่วง 1 0 1 2 2
163 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 1 0 1 0 2
164 บ้านหนองกุง 1 0 1 0 2
165 เทศบาล2 1 0 0 1 1
166 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 1 1
167 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1
168 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
169 บ้านแท่นพระ 1 0 0 0 1
170 ประกาศธรรมคุณวิทยา 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองปลิง 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 0 0 1
173 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองทะลอก 1 0 0 0 1
175 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองตราด 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 0 0 0 1
178 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
179 วัดสว่างบูรพา 0 5 1 1 6
180 บ้านบุ-หนองเทา 0 3 0 1 3
181 บ้านนากลาง 0 2 2 1 4
182 บ้านโนนศิลา 0 2 1 1 3
183 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 2 1 0 3
184 บ้านหนองเพิก 0 2 0 0 2
185 บ้านตะเคียน 0 2 0 0 2
186 บ้านสารภี 0 1 0 1 1
187 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 1
189 บ้านฝ้าย 0 0 1 1 1
190 บ้านมะค่า 0 0 1 1 1
191 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 1 0 1
192 บ้านสระเกษ 0 0 0 1 0
193 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 1 0
194 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 1 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0
รวม 919 444 295 333 1,991