หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 65 46 74.19% 7 11.29% 6 9.68% 3 4.84% 62
2 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 53 29 56.86% 7 13.73% 10 19.61% 5 9.8% 51
3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 40 28 70% 4 10% 3 7.5% 5 12.5% 40
4 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 44 26 63.41% 10 24.39% 3 7.32% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 37 18 48.65% 6 16.22% 8 21.62% 5 13.51% 37
6 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 35 17 48.57% 8 22.86% 4 11.43% 6 17.14% 35
7 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 35 17 50% 6 17.65% 4 11.76% 7 20.59% 34
8 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 24 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21 17 80.95% 1 4.76% 3 14.29% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 48 16 35.56% 13 28.89% 4 8.89% 12 26.67% 45
11 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 25 14 56% 6 24% 2 8% 3 12% 25
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 31 13 41.94% 10 32.26% 6 19.35% 2 6.45% 31
13 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
14 โรงเรียนวัดละลวด 18 13 72.22% 0 0% 1 5.56% 4 22.22% 18
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 24 12 50% 4 16.67% 1 4.17% 7 29.17% 24
16 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 29 11 37.93% 7 24.14% 5 17.24% 6 20.69% 29
17 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 24 11 45.83% 5 20.83% 3 12.5% 5 20.83% 24
18 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 25 11 45.83% 5 20.83% 2 8.33% 6 25% 24
20 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 18 11 61.11% 5 27.78% 0 0% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 17 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านโนนแดง 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 24 10 41.67% 5 20.83% 6 25% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนบ้านหลักเขต 24 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
25 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 23 10 43.48% 4 17.39% 1 4.35% 8 34.78% 23
26 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 28 9 34.62% 5 19.23% 8 30.77% 4 15.38% 26
27 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 20 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนบ้านช่อผกา 24 9 52.94% 4 23.53% 0 0% 4 23.53% 17
29 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 20 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 18 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
31 โรงเรียนบำรุงวิทยา 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
32 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 18 9 50% 2 11.11% 4 22.22% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 8 34.78% 5 21.74% 4 17.39% 6 26.09% 23
34 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 15 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 20 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 16 8 50% 2 12.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 12 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
38 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 17 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
40 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 23 6 27.27% 7 31.82% 3 13.64% 6 27.27% 22
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 20 6 30% 6 30% 4 20% 4 20% 20
42 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 18 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านประคอง 17 6 35.29% 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 18 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 17 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 5 29.41% 17
46 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 16 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 13
48 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 14 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 5 38.46% 13
49 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
52 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 16 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
53 โรงเรียนบ้านถาวร 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
54 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 18 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 5 31.25% 16
55 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 12 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
56 โรงเรียนเทศบาล3 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 13 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 12 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
60 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านโคกระกา 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
65 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
68 โรงเรียนอนุบาลธีรา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 9 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
72 โรงเรียนบ้านหนองม้า 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 19 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
75 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนบ้านดงเย็น 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
78 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
79 โรงเรียนบ้านสวายจีก 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 10 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
81 โรงเรียนบ้านสระคูณ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
87 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
89 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 15 3 20% 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 15
91 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 15 3 20% 6 40% 1 6.67% 5 33.33% 15
92 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 12 3 25% 6 50% 0 0% 3 25% 12
93 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 12 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
94 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 17 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 4 25% 16
95 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
96 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
99 โรงเรียนวิมลวิทยา 14 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 6 46.15% 13
100 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านสมสนุก 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านร่มไทร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 10 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
122 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
123 โรงเรียนบ้านตะโก 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
125 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
126 โรงเรียนวัดหนองครก 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
127 โรงเรียนพระครูวิทยา 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
128 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
131 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
132 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
133 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านฝังงา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนเทศบาล 1 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนวัดกะทิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
142 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
143 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
144 โรงเรียนบ้านพะไล 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
147 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
148 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 8 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
151 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
152 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
154 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกวัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านม่วง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
163 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนเทศบาล2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองตราด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 8 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
180 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
181 โรงเรียนบ้านนากลาง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
182 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
183 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านตะเคียน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านสารภี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านฝ้าย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านสระเกษ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
195 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]