หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต .1..
ณ .............บุรีรัมย์เขต1.....................
ระหว่าง วันที่ ....11... เดือน ....ตุลาคม 2556........................

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 3 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ชั้น 2 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ชั้น 2 ห้อง 2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ชั้น 2 ห้อง 3 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 1 ห้อง 2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
- ไม่มีนักเรียนเข้าแข่งขัน
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]