หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต .1..
ณ .............บุรีรัมย์เขต1.....................
ระหว่าง วันที่ ....11... เดือน ....ตุลาคม 2556........................

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง ห้องป.3/9 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง ป.2/10 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง ป.3/8 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ชั้น 2 ห้อง ที่ 1 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง ห้องสมุด ห้องที่ 1 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ชั้น 2 ห้อง ที่ 2 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง โรงอาหาร คริสตินา 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง ป.2/8 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ห้อง ป.3/9 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารเบเนดิก ชั้น 2 ห้อง ที่ 3 11 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]