หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อ.เมืองบุรีรัมย์ นายมนู เฮงขวัญ   0819993773
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม   0821306498
3 โรงเรียนอนุบาลธีรา อำเภอเมือง นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์   0824727982
4 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง นางบังอร แก่นจันทร์   0862482146
5 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายสมดุลย์ ดีรัมย์   0813904862
6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมือง นางสาวมนัสปอง ศรีทอง   0890394105
7 โรงเรียนไตรภูมิ อำเภอเมือง นางพรณิชา บาร์เบอร์   089203528

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]