การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ สพป.
เพื่อโปรดทราบ !!! กลุ่มโรงเรียนที่คัดเลือกตัวแทนในแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วส ขอให้กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับ สพป. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ย. 2556 ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนทีมที่แข่งขัน แล้วปิดระบบต่อไป "ไม่มีชื่อ ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน" กรณีพบปัญหาอุปสรรคในการลงทะเบียน โปรดแจ้ง admin
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 20:37 น.