การ log in เข้าสู่ระบบการจัดการ
เพื่อโปรดทราบ !!!  โรงเรียนที่เข้าสู่เว็บไซต์การลงทะเบียนและประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.บึงกาฬ ที่เปิดโดยใช้ internet explorer ถ้าไม่สามารถมองเห็นเมนู "ระบบการจัดการ" ที่อยู่ด้านขวามือของเว็บไซต์  ขอให้เลือกไปใช้ Firefox หรือ Google chrome ดู
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 05:02 น.