หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 75 49 80.33% 9 14.75% 2 3.28% 1 1.64% 61
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 77 40 65.57% 10 16.39% 5 8.2% 6 9.84% 61
3 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 67 37 63.79% 11 18.97% 5 8.62% 5 8.62% 58
4 โรงเรียนบ้านนาต้อง 58 35 72.92% 4 8.33% 2 4.17% 7 14.58% 48
5 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 58 34 64.15% 9 16.98% 6 11.32% 4 7.55% 53
6 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 48 33 76.74% 6 13.95% 3 6.98% 1 2.33% 43
7 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 42 33 80.49% 6 14.63% 1 2.44% 1 2.44% 41
8 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 55 32 60.38% 9 16.98% 4 7.55% 8 15.09% 53
9 โรงเรียนอนุบาลเซกา 49 31 64.58% 11 22.92% 3 6.25% 3 6.25% 48
10 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 50 31 63.27% 6 12.24% 9 18.37% 3 6.12% 49
11 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43 31 79.49% 6 15.38% 0 0% 2 5.13% 39
12 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 45 28 63.64% 11 25% 3 6.82% 2 4.55% 44
13 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 41 28 70% 4 10% 4 10% 4 10% 40
14 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 40 27 67.5% 10 25% 1 2.5% 2 5% 40
15 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 35 27 84.38% 1 3.13% 3 9.38% 1 3.13% 32
16 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 34 24 70.59% 7 20.59% 1 2.94% 2 5.88% 34
17 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 29 22 78.57% 5 17.86% 0 0% 1 3.57% 28
18 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 35 22 68.75% 4 12.5% 2 6.25% 4 12.5% 32
19 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 33 21 65.63% 6 18.75% 3 9.38% 2 6.25% 32
20 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 32 20 68.97% 4 13.79% 2 6.9% 3 10.34% 29
21 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 27 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
22 โรงเรียนบ้านนาแสง 35 19 65.52% 5 17.24% 4 13.79% 1 3.45% 29
23 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 31 18 62.07% 7 24.14% 4 13.79% 0 0% 29
24 โรงเรียนบ้านคำบอน 28 18 72% 5 20% 1 4% 1 4% 25
25 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 24 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
26 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 31 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
27 โรงเรียนบ้านหนองหมู 25 16 64% 3 12% 5 20% 1 4% 25
28 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 20 16 80% 1 5% 0 0% 3 15% 20
29 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 24 15 68.18% 2 9.09% 3 13.64% 2 9.09% 22
30 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
31 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 26 14 53.85% 8 30.77% 2 7.69% 2 7.69% 26
32 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 28 14 50% 7 25% 6 21.43% 1 3.57% 28
33 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 27 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
34 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 27 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
35 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 24 14 58.33% 4 16.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนบ้านนาซาว 26 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
37 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 20 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 20 14 70% 2 10% 2 10% 2 10% 20
39 โรงเรียนบ้านนาทราย 23 14 60.87% 1 4.35% 3 13.04% 5 21.74% 23
40 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 15 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 15 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 25 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
43 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 21 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
44 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 24 13 65% 2 10% 4 20% 1 5% 20
45 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
46 โรงเรียนบ้านนากั้ง 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านทองสาย 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านนาดง 21 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
50 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 22 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
51 โรงเรียนบ้านนาคำ 20 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
52 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
53 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
54 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 25 11 47.83% 9 39.13% 1 4.35% 2 8.7% 23
55 โรงเรียนบ้านนากั้ง 18 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
56 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
57 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 17 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
58 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 17 10 58.82% 7 41.18% 0 0% 0 0% 17
59 โรงเรียนบ้านคำภู 20 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
60 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 21 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
61 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
62 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 18 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
63 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 15 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
64 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
65 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 17 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
66 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 23 9 39.13% 7 30.43% 3 13.04% 4 17.39% 23
70 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 17 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
71 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 19 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
72 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
73 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
74 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
75 โรงเรียนบ้านไคสี 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
76 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
77 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
78 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 14 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
79 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
80 โรงเรียนเลิดสิน 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
81 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 25 8 33.33% 9 37.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
83 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 18 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
84 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 16 8 50% 5 31.25% 0 0% 3 18.75% 16
85 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
86 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
87 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
89 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
92 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
93 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 16 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
94 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
95 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 15 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
96 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
97 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
98 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
99 โรงเรียนบ้านดงบัง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
100 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
101 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
102 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
103 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
104 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
105 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านซำบอน 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
107 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
108 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 11 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
112 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
113 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
114 โรงเรียนบ้านดงชมภู 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
115 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 11 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
116 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
118 โรงเรียนบ้านดงเสียด 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 12 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
120 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
121 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
122 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
123 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 21 5 27.78% 10 55.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
124 โรงเรียนบ้านหนองจิก 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
125 โรงเรียนบ้านสามหนอง 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
126 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
127 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 12 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
128 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
129 โรงเรียนธเนตรวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
130 โรงเรียนบ้านโนน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
131 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
133 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
135 โรงเรียนเลิดสิน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
136 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
140 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
141 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
143 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
144 โรงเรียนบ้านนาดง 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
146 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
147 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
149 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
152 โรงเรียนบ้านหนองตอ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 9 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
155 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
156 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
158 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
159 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
160 โรงเรียนบ้านบัวโคก 12 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
161 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
162 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 12 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
163 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
164 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
165 โรงเรียนทรัพย์วังทอง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
171 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านดอนปอ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
175 โรงเรียนหนองจิก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านสามหนอง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
177 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
189 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
190 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
191 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
192 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
193 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
194 โรงเรียนแก่งอาฮง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
195 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
196 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
197 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
198 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
200 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
201 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
202 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
204 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
211 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
212 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
213 โรงเรียนบ้านนาจาน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
214 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 28 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 7 77.78% 9
215 โรงเรียนบ้านดอนแพง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
216 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านบัวโคก 9 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
219 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
220 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านกุดสิม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
222 โรงเรียนบ้านสะง้อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
223 โรงเรียน ตชด.นาแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านต้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านนาป่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านโสกบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
237 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
238 โรงเรียนบ้านคำแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านดงโทน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านโนนสา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
243 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
244 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 8 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
245 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
246 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
247 โรงเรียนบ้านนาทราย 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
248 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
249 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]