หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 9 -12 ห้อง หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 9 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานคอนกรีตหลังอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร ลานหลังอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา โรงอาหาร ห้อง หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 5 - 8 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 13 - 16 ห้อง หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร ป.- 4 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร ป.- 5 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 9 -12 ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 631 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นท์ 13-15 ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นท์ที่ 13-16 ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา โรงอาหาร ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 612 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 322 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 631 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 611 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ลานชั้นล่าง 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 431 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 331 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 322 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 323 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 621 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานเอนกประสงค์ สนามวอลเล่ย์บอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 2 ทิศตะวันออก หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานเอนกประสงค์ สนามวอลเล่ย์บอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 2 ทิศตะวันออก หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]