หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 723 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 724 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 443 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 5-8 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 5-8 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 12.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ลานชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 412 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-7 ห้อง ริมสนามใต้ต้นยูคา 5 ต.ค. 2556 14.00-16.00 อาคารอเนกประสงค์
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A-3 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-7 ห้อง ริมสนามใต้ต้นยูคา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00 อาคารอเนกประสงค์
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A-3 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-4 ห้อง มุมถนนหน้าอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00 หน้าตึก 3 ชั้น
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-5 ห้อง มุมถนนหน้าอาคาร 2 5 ต.ค. 2556 12.00-16.00 หน้าตึก 3 ชั้น
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A-8 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00 อาคาร 3 ชั้นล่าง
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 712 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 712 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 445-446 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 3 ห้อง 323 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 445-446 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]