เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

   

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ต.ค. 2556
5 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ.!!!  เนื่องจากสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุกดาหาร  ได้กระจัดกระจายตามอำเภอต่าง ๆ  ใน 2 จังหวัดนี้  ฉะนั้น ในการจองที่พักเพื่อเข้าแข่งขัน  จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.บึงกาฬ ได้ตรวจสอบสถานที่แข่งขันในแต่ละกิจกรรมที่ตนเองจะเข้าแข่งขัน  แล้วจองที่พักด้วยตนเอง ซึ่งจะใกล้กับสถานที่แข่งขันมากที่สุด  หาก สพป.บึงกาฬ จองไว้ เกรงว่าจะอยู่ห่างไกลจากสถานที่แข่งขัน อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  แต่ทั้งนี้ สพป.บึงกาฬ จะพยายามประสานที่พักสำรองไว้ 2 โรง (อยู่ระหว่างการประสาน)  ตรวจสอบโรงเรียนที่บริการที่พักได้ที่ http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/
    
 
   
  ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจสอบกิจกรรม, รายชื่อครู, รายชื่อนักเรียน ให้ครบถ้วน หากพบข้อมูลผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ขอให้แจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556  หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด สพป.บึงกาฬ จะส่งทีมที่เป็นตัวแทน สพป.บึงกาฬ เข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับภาค (จังหวัดนครพนม) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556   ตรวจสอบ
        1. สรุปจำนวนกิจกรรมรายโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป. เข้าแข่งระดับภาค คลิ๊กที่นี่
        2. รายละเอียดกิจกรรมรายโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป. เข้าแข่งระดับภาค คลิ๊กที่นี่
 
   
  ประกาศ.. !!!  สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556  ที่มีเหรียญมาก 10 อันดับ ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 8 ต.ค.2556)
          1. สรุปเหรียญในกลุ่มโรงเรียนระดับประถม 10 อันดับ  คลิ๊กที่นี่
          2. สรุปเหรียญในกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 10 อันดับ  คลิ๊กที่นี่
          3. สรุปรายชื่อโรงเรียนที่มีกิจกรรมที่เป็นตัวแทน สพป. เข้าแข่งขันระดับภาค (จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร)  10 อันดับ  คลิ๊กที่นี่
 
  ประกาศ.. !!!  เปลี่ยนแปลงลำดับที่ผลการแข่งขันกิจกรรม "การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3"  เนื่องจากบันทึกคะแนนไม่ครบทุกโรงเรียน   
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ.. !!!  เกียรติบัตรทุกประเภท (ยกเว้นกิจกรรมถนนคนเรียน : ประกาศผล) สามารถพิมพ์ได้จากระบบเว็บไซต์ในการประกาศผลการแข่งขันนี้  ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายใด และ/หรือ ท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว  แต่ยังไม่ได้ลงชื่อในระบบทะเบียน  ขอให้ประสานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป  
  ประกาศ..ด่วน !!!  เปลี่ยนแปลงสูจิบัตรการแข่งขัน ดังนี้
         1. กิจกรรม E-book ม.1-ม.3 เปลี่ยนเวลาแข่งขันจากเดิม "13.00-16.00" เป็น "09.00-12.00 น."
         2. กิจกรรม อิจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เปลี่ยนห้องที่แข่งขันจากเดิม "ห้อง 442" เป็น "ห้อง 421-422" เวลาแข่งขัน จากเดิม "09.00-12.00 น." เป็น "09.00-16.00 น."
        3. กิจกรรม อิจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 เปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขัน จากเดิม "09.00-12.00 น." เป็น "09.00-16.00 น."
          ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบยืนยันกับสูจิบัตรที่ประกาศทางเว็บไซต์อีกครั้ง
          ตารางการแข่งขัน ขอให้ยึดข้อมูลในเว็บไซต์รายงานผลศิลปะ  เป็นหลัก
 
  ประกาศ..ด่วน !!!  เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน  “กิจกรรมลูกเสือ และ เครื่องบินร่อน”
        สพป.บึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมลูกเสือทุกรายการ) และวิทยาศาสตร์(เครื่องบินร่อน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ไปใช้พื้นที่สนามวิทยาลัยการอาชีพเซกา  จานวน 7 รายการ ดังนี้
       1. การการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3
       2. การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6
       3. การจัดค่ายพักแรม ม.1-3
       4. เครื่องบินร่อน (ประเภทร่อนไกล) ป.4-6
       5. เครื่องบินร่อน (ประเภทร่อนนาน) ป.4-6
       6. เครื่องบินพลังยาง (ประเภทติดล้อ)
       7. เครื่องบินพลังยาง (ประเภทปล่อยมือ)
ทั้ง 7 รายการข้างต้น แข่งในวันที่ 5 ตุลาคม 2556
 
  ประกาศ..ด่วน !!!  ชื่อเรื่องกล่าวสุนทรพจน์ ชั้น ม.1-3  “รอบเตรียมเนื้อหา”
          สพป.บึงกาฬ ประกาศชื่อเรื่องกล่าวสุนทรพจน์ ชั้น ม.1-3  “รอบเตรียมเนื้อหา” ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในรอบเตรียมเนื้อหา คือ เรื่อง “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”  เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันได้ฝึกซ้อมและเตรียมตัวล่วงหน้า และส่งสาเนาบทพูด จานวน 3 ชุด ให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน
 
  --- > แจ้งข่าวด่วน ...!!!
          (1) กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทุกรายการให้นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อมาด้วย และ ( 2) กิจกรรมการจัดสวนถาดทุกรายการ เตรียมอุปกรณ์และเสื่อรองนั่งมาด้วย
        
 
  --- > แจ้งข่าวด่วน ...!!!
          ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ  ชื่อ  นามสกุล  ของนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  กรรมการตัดสิน  กรรมการดำเนินงาน  และรายละเอียดข้อมูลของการแข่งขันรายการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจะเปิดระบบให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
 
   
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ สพป.
เพื่อโปรดทราบ !!! กลุ่มโรงเรียนที่คัดเลือกตัวแทนในแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วส ขอให้กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับ สพป. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ย. 2556 ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนทีมที่แข่งขัน แล้วปิดระบบต่อไป "ไม่มีชื่อ ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน" กรณีพบปัญหาอุปสรรคในการลงทะเบียน โปรดแจ้ง admin
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 20:37 น.
การ log in เข้าสู่ระบบการจัดการ
เพื่อโปรดทราบ !!!  โรงเรียนที่เข้าสู่เว็บไซต์การลงทะเบียนและประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.บึงกาฬ ที่เปิดโดยใช้ internet explorer ถ้าไม่สามารถมองเห็นเมนู "ระบบการจัดการ" ที่อยู่ด้านขวามือของเว็บไซต์  ขอให้เลือกไปใช้ Firefox หรือ Google chrome ดู
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 05:02 น.
การคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับ สพป.
เพื่อโปรดทราบ !!! แจ้งประธานกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน... กลุ่มโรงเรียนที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแข่งขันด้วยนั้น ผลการแข่งขันกิจกรรมใดที่โรงเรียนเอกชนชนะเลิศ เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ขอให้กลุ่มโรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมนั้น ๆ รวม 2 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ (ที่เป็นโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 ทีม และทีมรองชนะเลิศ จำนวน 1 ทีม (ที่เป็นโรงเรียนสังกัด สพป.) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับ สพป.บึงกาฬต่อไป
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 16:12 น.
การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.
ในระดับกลุ่มโรงเรียนจะไม่มีเว็บไซต์ในการรายงานผลเช่นปีที่แล้ว  จะมีเฉพาะในระดับ สพป., ระดับภาค และระดับชาติ  ฉะนั้น เว็บไซต์ที่ปรากฎอยู่นี้  โรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมและเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนจะเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับ สพป. ตาม username และ password ที่มอบให้แล้ว
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 15:10 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
ข่าว.! จาก สพป. บึงกาฬ

--> ปฏิทินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.
--> รายงานการประชุม แนวทางการแข่งขันสำหรับ ร.ร.ขยายโอกาส
--> แนวทางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
--> ตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556
--> กิจกรรมที่มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2556 (ไม่รวมกิจกรรมเรียนร่วม)
--> ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  [แนวทาง]
--> สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ระดับภาค
--> สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. ระดับภาค
--> แนวทางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2556 สพป.บึงกาฬ
--> ผังแสดงสถานที่จอดรถยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556
--> แผนผังแสดงสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556
--> แผนผังแสดงสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
--> สูจิบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะ ปี 2556 (เด็กปกติ)
--> สูจิบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะ  ปี 2556 (เรียนร่วม)
--> ประกาศผลการจัดนิทรรศการกิจกรรมถนนคนเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 282
จำนวนทีม 3,214
จำนวนนักเรียน 8,442
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,192
จำนวนกรรมการ 943
ครู+นักเรียน 13,634
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,577
ประกาศผลแล้ว 238/238 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 72
สัปดาห์ที่แล้ว 110
เดือนนี้ 430
เดือนที่แล้ว 534
ปีนี้ 4,708
ทั้งหมด 286,593