คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85.75 ทอง 4
5 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83.25 ทอง 6
7 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 82.75 ทอง 7
8 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 80.75 ทอง 8
9 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 79.25 เงิน 9
10 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 79.15 เงิน 10
11 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78.25 เงิน 11
12 บ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 77.5 เงิน 12

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 80 ทอง 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มิ่งมงคล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 70 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 74 เงิน 6
7 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 70 เงิน 7

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 70 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 90 ทอง 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่พัฒนา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาคำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งกฐินภูจำปา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดอกไม้ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดอนหวายหวายตาใกล้ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง 5
6 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง 5
7 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 90 ทอง 7
8 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 89 ทอง 8
9 บ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 88 ทอง 9
10 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87 ทอง 10

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ