หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 53 40 76.92% 2 3.85% 5 9.62% 5 9.62% 52
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 38 26 72.22% 7 19.44% 2 5.56% 1 2.78% 36
3 โรงเรียนเจริญวิทยา 29 24 82.76% 2 6.9% 2 6.9% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 23 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
5 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 38 19 52.78% 9 25% 5 13.89% 3 8.33% 36
6 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 30 19 63.33% 3 10% 7 23.33% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 27 19 73.08% 3 11.54% 4 15.38% 0 0% 26
8 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 31 17 58.62% 3 10.34% 5 17.24% 4 13.79% 29
9 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 25 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
10 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 25 16 66.67% 3 12.5% 5 20.83% 0 0% 24
11 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 29 15 53.57% 11 39.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 32 14 45.16% 8 25.81% 4 12.9% 5 16.13% 31
13 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 28 14 50% 8 28.57% 2 7.14% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนบ้านไก่คำ 31 14 50% 7 25% 4 14.29% 3 10.71% 28
15 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 28 13 50% 6 23.08% 3 11.54% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนนาผือโคกกอก 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 28 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
18 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 24 12 54.55% 4 18.18% 4 18.18% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 21 12 57.14% 3 14.29% 5 23.81% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนบ้านโพนทอง 22 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
21 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 24 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 23 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
24 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
25 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 27 10 38.46% 9 34.62% 4 15.38% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 24 10 41.67% 6 25% 5 20.83% 3 12.5% 24
27 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 19 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 16 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
29 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
31 โรงเรียนโคกพระวินัยดี 14 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 25 9 37.5% 9 37.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
33 โรงเรียนบ้านจานลาน 21 9 45% 7 35% 4 20% 0 0% 20
34 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนบ้านเสียว 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 16 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 23 9 42.86% 1 4.76% 8 38.1% 3 14.29% 21
39 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 20 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 19
41 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 11 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 26 7 28% 7 28% 6 24% 5 20% 25
44 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 19 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
45 โรงเรียนบ้านโนนกุง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 14 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 15 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านโนนแคน 18 6 33.33% 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 18
49 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนบ้านนายูง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านทวีผล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านโนนงาม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 15 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ่อบุโปโล 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านกุงชัย 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านนาเวียง 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 13 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
73 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านห้วยทม 15 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
75 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
78 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านชะแงะ 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านไร่ขี 11 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
81 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านนาเยีย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 12 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนโคกสูง-เหล่าหนาด 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
92 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 11 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
93 โรงเรียนบ้านนาสีดา 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านคำเดือย 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านคึมข่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 9 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 8 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านกุดสิม 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านดอนชาด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
107 โรงเรียนบ้านนาเรือง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านเป้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
113 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
114 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
116 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 11 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
118 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนประชาสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านตาด 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
124 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านนาคำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองเทา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนเพียงหลวง9 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านนางาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 8 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
137 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านคำโพน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านนายม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
144 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหินขัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 1 9.09% 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 11
150 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
151 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
152 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 9 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านผึ้ง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านดอนหมู 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านคำข่า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านเชือก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
158 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
159 โรงเรียนบ้านบก 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
160 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
164 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านนิคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านวังแคน 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านจิก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
182 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านคันสูง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านโป่งหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
206 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
207 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
208 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
209 โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
210 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านห่องเตย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านชูชาติ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
216 โรงเรียนบ้านชาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านดงสวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านดอนเมย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนมิ่งมงคล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านยางช้า 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
226 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
229 โรงเรียนบ้านศรีราชา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
231 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
232 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
233 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุปราณี แป้นนอก และธนพร วรวงศ์ Tel.087-2459188,087-9188373 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]