หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุมอินทนิล 8 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป. 4/4 8 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุมอินทนิล 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป. 5/1 - 5/2
-
08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 - 5/4 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป. 5/5 - 5/6 9 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง Com 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง Com 2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุมอินทนิล 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุมอินทนิล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 3/3 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 3/4 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 3/5 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป. 4/1 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป. 4/2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป. 4/3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น (ใหม่) ชั้น 1 ห้อง ประชุมอินทนิล และ ป. 5/1 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00 คณะกรรมการชุดที่ 1 (จากทีมที่ 1-10) คณะกรรมการชุดที่ 2 (จากทีมที่ 11-20)
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 และ ป. 5/5 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30 คณะกรรมการชุดที่ 1 (จากทีมที่ 1-10) คณะกรรมการชุดที่ 2 (จากทีมที่ 11 - 20)
21 733 สวดมนต์แปล (ชุดที่ 2) ม.1-ม.3
-
-
22 734 สวดมนต์แปล (ชุดที่ 2) ป.1-ป.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุปราณี แป้นนอก และธนพร วรวงศ์ Tel.087-2459188,087-9188373 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]