หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 13 49 20
2 013 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 31 62 47
3 009 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 79 164 111
4 002 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 56 111 89
5 005 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 127 289 189
6 001 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 128 441 198
7 004 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 34 53 49
8 008 โรงเรียนภูพานวิทยา 67 148 109
9 007 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 108 251 148
10 006 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 64 138 102
11 003 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 71 127 106
12 014 โรงเรียนภูมิพิชญ 52 119 81
13 015 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 23 47 33
14 011 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 50 119 62
15 010 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 50 93 70
รวม 953 2211 1414
3625

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]