หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 128 106 86.18% 9 7.32% 6 4.88% 2 1.63% 123
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 127 105 87.5% 13 10.83% 0 0% 2 1.67% 120
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 108 68 70.1% 17 17.53% 8 8.25% 4 4.12% 97
4 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 79 37 50.68% 26 35.62% 7 9.59% 3 4.11% 73
5 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 50 31 65.96% 6 12.77% 6 12.77% 4 8.51% 47
6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 64 30 57.69% 12 23.08% 7 13.46% 3 5.77% 52
7 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 71 25 48.08% 11 21.15% 9 17.31% 7 13.46% 52
8 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 56 24 48% 9 18% 12 24% 5 10% 50
9 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 50 24 50% 7 14.58% 12 25% 5 10.42% 48
10 โรงเรียนภูพานวิทยา 67 20 38.46% 20 38.46% 7 13.46% 5 9.62% 52
11 โรงเรียนภูมิพิชญ 52 18 38.3% 10 21.28% 16 34.04% 3 6.38% 47
12 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 31 14 77.78% 1 5.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 34 11 39.29% 7 25% 6 21.43% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 23 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 13 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]