หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00-13.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]