หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สวนป่าหน้าอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สวนป่าหน้าอาคาร 4 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง LAB ชีววิทยา 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 112(ด้านหลังห้องสหกรณ์) 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112(ด้านหลังห้องสหกรณ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 09.00
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]