หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 75 147 102
2 008 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 48 103 75
3 010 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 43 77 60
4 012 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 71 232 124
5 011 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 65 130 101
6 009 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 50 103 79
7 007 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 109 238 156
8 002 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 55 117 68
9 003 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 64 123 97
10 001 โรงเรียนหนองหานวิทยา 111 352 195
11 013 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 60 137 89
12 006 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 47 99 62
13 004 โรงเรียนไชยวานวิทยา 27 64 43
14 017 โรงเรียนกฤชานันท์ 0 0 0
15 019 โรงเรียนพิชญวิทย์ 31 53 43
16 018 โรงเรียนวิสุทธิวงษ์ 38 62 54
17 014 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 64 176 76
18 015 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 50 114 65
19 016 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 54 121 72
รวม 1062 2448 1561
4009

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]