หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองหานวิทยา 111 83 79.81% 11 10.58% 8 7.69% 2 1.92% 104
2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 109 77 78.57% 13 13.27% 8 8.16% 0 0% 98
3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 75 41 58.57% 19 27.14% 8 11.43% 2 2.86% 70
4 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 65 41 65.08% 16 25.4% 5 7.94% 1 1.59% 63
5 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 64 34 56.67% 16 26.67% 8 13.33% 2 3.33% 60
6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 60 32 56.14% 13 22.81% 7 12.28% 5 8.77% 57
7 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 64 31 57.41% 14 25.93% 8 14.81% 1 1.85% 54
8 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 71 28 47.46% 17 28.81% 11 18.64% 3 5.08% 59
9 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 48 26 54.17% 12 25% 9 18.75% 1 2.08% 48
10 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 50 25 51.02% 11 22.45% 8 16.33% 5 10.2% 49
11 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 55 24 52.17% 12 26.09% 8 17.39% 2 4.35% 46
12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 50 15 39.47% 11 28.95% 6 15.79% 6 15.79% 38
13 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 43 13 34.21% 11 28.95% 8 21.05% 6 15.79% 38
14 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 47 12 30.77% 12 30.77% 9 23.08% 6 15.38% 39
15 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 54 11 35.48% 10 32.26% 5 16.13% 5 16.13% 31
16 โรงเรียนพิชญวิทย์ 31 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนวิสุทธิวงษ์ 38 9 33.33% 11 40.74% 7 25.93% 0 0% 27
18 โรงเรียนไชยวานวิทยา 27 9 45% 4 20% 2 10% 5 25% 20
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]