ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนกมลาลักษณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
14 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
15 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน