ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน