ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนกมลาลักษณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน