ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนเทพปัญญา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน