ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 48 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนสามพาดพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน