ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
12 โรงเรียนเทพปัญญา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน