ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 15 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 10 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 5 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนสามพาดพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน