ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกมลาลักษณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนเทพปัญญา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน