ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 36 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 30 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน