ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
13 โรงเรียนสามพาดพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน