ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.2 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.1 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทพปัญญา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.3 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.38 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสามพาดพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61.7 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.5 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน