ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน