สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังสามหมอวิทยาคาร 36 25 14 75 76 10 4 8 90
2 กุมภวาปี 28 22 17 67 68 13 5 1 86
3 ศรีธาตุพิทยาคม 27 24 17 68 65 12 7 4 84
4 หนองแสงวิทยศึกษา 10 11 3 24 33 6 6 9 45
5 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 10 7 11 28 39 14 6 9 59
6 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 9 16 9 34 42 12 7 11 61
7 ประจักษ์ศิลปาคม 7 7 4 18 26 9 10 8 45
8 สามพาดพิทยาคาร 7 3 3 13 14 1 9 6 24
9 กุงเจริญพิทยาคม 5 10 2 17 19 12 2 2 33
10 หนองแดงวิทโยดม 3 10 4 17 24 14 6 5 44
11 ทมนางามวิทยาคม 3 4 1 8 15 9 5 2 29
12 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 3 0 0 3 13 5 4 6 22
13 สีออศิลปศาสตร์ 2 6 2 10 11 10 6 3 27
14 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 2 3 3 8 10 5 7 6 22
15 ตาดทองพิทยาคม 2 3 1 6 9 8 3 3 20
16 กมลาลักษณ์ 2 2 3 7 8 4 7 4 19
17 นานกชุมวิทยาคม 1 4 2 7 15 13 9 7 37
18 แชแลพิทยานุสรณ์ 1 1 3 5 5 5 7 6 17
19 เสอเพลอพิทยาคม 1 1 2 4 7 8 8 3 23
20 เทพปัญญา 1 0 1 2 1 2 5 2 8
21 พันดอนวิทยา 0 2 3 5 4 3 0 0 7
22 คำยางพิทยา 0 1 7 8 11 3 5 6 19
รวม 160 162 112 434 515 178 128 111 821