หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุมภวาปี 98 230 155
2 009 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 31 64 50
3 014 โรงเรียนคำยางพิทยา 32 56 34
4 011 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 35 56 46
5 016 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 35 59 43
6 013 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 47 139 72
7 021 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 58 110 86
8 012 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 99 282 156
9 003 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 94 198 145
10 020 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 33 68 53
11 019 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 40 92 57
12 007 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 70 173 118
13 017 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 62 139 98
14 001 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 79 188 102
15 008 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 44 78 66
16 015 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 74 134 108
17 027 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 25 82 36
18 025 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 28 44 39
19 026 โรงเรียนเทพปัญญา 12 17 12
20 023 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 40 108 49
21 022 โรงเรียนพันดอนวิทยา 13 24 19
22 024 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 26 34 33
รวม 1075 2375 1577
3952

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]