หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 99 76 77.55% 10 10.2% 4 4.08% 8 8.16% 98
2 โรงเรียนกุมภวาปี 98 68 78.16% 13 14.94% 5 5.75% 1 1.15% 87
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 94 68 74.73% 12 13.19% 7 7.69% 4 4.4% 91
4 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 79 43 58.9% 12 16.44% 7 9.59% 11 15.07% 73
5 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 74 39 57.35% 14 20.59% 6 8.82% 9 13.24% 68
6 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 62 39 65% 6 10% 6 10% 9 15% 60
7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 70 38 60.32% 14 22.22% 6 9.52% 5 7.94% 63
8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 58 26 49.06% 9 16.98% 10 18.87% 8 15.09% 53
9 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 40 19 54.29% 12 34.29% 2 5.71% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 44 16 45.71% 8 22.86% 8 22.86% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 47 15 34.09% 13 29.55% 9 20.45% 7 15.91% 44
12 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 35 15 48.39% 9 29.03% 5 16.13% 2 6.45% 31
13 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 31 14 48.28% 5 17.24% 4 13.79% 6 20.69% 29
14 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 33 14 46.67% 1 3.33% 9 30% 6 20% 30
15 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 40 11 36.67% 10 33.33% 6 20% 3 10% 30
16 โรงเรียนคำยางพิทยา 32 11 44% 3 12% 5 20% 6 24% 25
17 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 28 10 35.71% 5 17.86% 7 25% 6 21.43% 28
18 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 35 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 25 8 34.78% 4 17.39% 7 30.43% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 26 5 21.74% 5 21.74% 7 30.43% 6 26.09% 23
21 โรงเรียนพันดอนวิทยา 13 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนเทพปัญญา 12 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]