หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 9 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เตนท์บริเวณหน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เตนท์บริเวณหน้าอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ต.ค. 2556 09.00-15.30 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ต.ค. 2556 09.00-15.30 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 9 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ควรถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 10 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]