เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นักเรียน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่แถบเมนูด้านซ้ายนะครับ

 
 

กิจกรรมที่แข่งขันเรียบร้อยแล้ว สามารถดูผลการแข่งขันได้ที่ "ประกาศผลการแข่งขัน" ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ปิดลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน

มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

(รูปภาพสามารถ update ภายหลังได้)

ทุกโรงเรียน สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการครั้งที่ 63

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

ประกาศ!

หัวข้อในการทำหนังสือเล่มเล็ก

     1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     2.คนไทยมุ่งสู่อาเซียน

     3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
 

ประกาศ !

 ถึงโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ได้มีมิติให้ทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยข้อสอบแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

      ตอนที่ 1 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 10 ข้อ

      ตอนที่ 2 แบบปรนัย ชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดคำนวณ 20 ข้อ

      ตอนที่ 3 แบบปรนัยชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะแก้โจทย์ปัญหา10 ข้อ

      โดยส่งข้อสอบพร้อมเฉลย 1 ชุด บันทึกลงแผ่น CD ส่งที่คณะกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวันที่ ๗ ตุลาคม 2556 เวลา 09.30-10.00 น. โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมออกข้อสอบ

 
 

ประกาศ ! ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการดาวน์โหลด โปรแกรม

โปรแกรม IQ180 ran_number สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่

www.srithatpit.ac.th 

 
 

ประกาศ! การแข่งขัน GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ขอให้แต่ละโรงเรียนนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาสำรองในการแข่งขันด้วยนะครับ

 
 

ประกาศ ! การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ(ภาษาไทย)

 บทอาขยานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 1.วัฒนธรรม 2.บทเสภาสามัคคีเสวก 3.อิศรญาณภาษิต 4. สุริโยทัย 5. บุพการี  6 โคลงโลกนิติ

บทอาขยานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 1. อิเหนา (บทหลัก) 2.ลิลิตตะเลงพ่าย (บทหลัก)3.สามัคคีเภทคำฉันท์(บทหลัก) 4.นิราศพระบาท(บทเลือก) 5.นิราศนรินทร์ (บทเลือก) 6.ขุนข้างขุนแผน (บทเลือก)

 
 

ประกาศ! การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ส่งรูปเล่มในวันแข่งขันในช่วงของการลงทะเบียน

 
 

ประกาศ! การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รอบเตรียมเนื้อหา หัวข้อในการแข่งขันคือ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 1,075
จำนวนนักเรียน 2,375
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,577
จำนวนกรรมการ 744
ครู+นักเรียน 3,952
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,696
ประกาศผลแล้ว 182/301 (60.47%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 67
สัปดาห์นี้ 494
สัปดาห์ที่แล้ว 863
เดือนนี้ 1,223
เดือนที่แล้ว 2,029
ปีนี้ 17,096
ทั้งหมด 145,909