สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 34 12 9 55 58 9 2 3 69
2 สตรีราชินูทิศ 30 21 12 63 65 14 5 2 84
3 เพ็ญพิทยาคม 21 13 7 41 42 14 12 6 68
4 ราชินูทิศ 2 12 3 6 21 24 4 2 0 30
5 สุมเส้าพิทยาคาร 11 6 4 21 26 11 4 6 41
6 ประจักษ์ศิลปาคาร 10 12 4 26 29 6 7 5 42
7 อุดรธรรมานุสรณ์ 9 6 7 22 30 7 10 8 47
8 อุดรพัฒนาการ 8 11 10 29 27 14 5 4 46
9 สามพร้าววิทยา 7 9 4 20 23 4 1 2 28
10 ธาตุโพนทองวิทยาคม 7 4 4 15 20 5 6 6 31
11 โนนสูงพิทยาคาร 6 4 5 15 17 12 6 2 35
12 หนองยางชุมพิทยาคม 4 3 7 14 23 8 4 10 35
13 เชียงพังพัฒนวิช 4 2 2 8 15 4 1 2 20
14 อุดรธานีพิทยาคม 4 0 0 4 5 2 0 3 7
15 หนองวัวซอพิทยาคม 3 3 5 11 21 19 8 5 48
16 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 3 3 5 11 12 3 2 4 17
17 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 3 3 2 8 14 7 3 6 24
18 จอมศรีพิทยาคาร 3 2 2 7 13 5 10 11 28
19 บ้านหมากแข้ง 3 0 2 5 7 4 4 1 15
20 เซนต์เมรี่ 2 14 6 22 23 16 0 3 39
21 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 2 4 1 7 16 5 2 5 23
22 อุดรพิทยานุกูล 2 2 1 0 3 4 3 2 0 9
23 ดอนบอสโกวิทยา 1 6 6 13 12 4 3 2 19
24 สร้างคอมวิทยา 1 3 9 13 19 14 11 9 44
25 แสงอร่ามพิทยาคม 1 1 1 3 7 3 2 2 12
26 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 1 1 3 6 5 3 2 14
27 อุดรพัฒนศึกษา 1 1 0 2 6 4 2 0 12
28 เทพนุสรณ์ 0 3 1 4 3 12 11 13 26
29 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 2 1 3 5 1 4 1 10
30 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 2 3 6 1 3 1 10
31 เทศบาล 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1
32 คุณากรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
33 พิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 1 2 2 3 5
34 อุดรวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
35 อุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 เทศบาล 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 155 126 474 581 224 138 128 943