หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 045 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 21 66 30
2 025 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 43 88 72
3 019 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 47 91 74
4 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 12 30 22
5 007 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 52 158 76
6 014 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 31 64 47
7 027 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 23 45 26
8 012 โรงเรียนราชินูทิศ 2 34 79 55
9 005 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 100 222 118
10 026 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 58 164 97
11 018 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 37 88 57
12 028 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 56 98 75
13 021 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 47 97 74
14 020 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 65 145 95
15 013 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 60 140 99
16 016 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 13 49 25
17 015 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 12 29 22
18 011 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 56 132 82
19 006 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 35 85 53
20 004 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 81 193 113
21 010 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 9 18 13
22 017 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 22 54 36
23 029 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 11 32 22
24 024 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 75 210 131
25 022 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 19 75 35
26 008 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 38 94 59
27 037 โรงเรียนคุณากรณ์ 3 6 5
28 043 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 23 42 30
29 046 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 9 14 13
30 038 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 21 37 32
31 041 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 3 6 3
32 039 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
33 040 โรงเรียนอุดรวิทยา 3 3 3
34 042 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 46 93 79
35 044 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 41 104 56
36 030 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
37 031 โรงเรียนเทศบาล 3 1 2 1
38 032 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
39 033 โรงเรียนเทศบาล 5 0 0 0
40 034 โรงเรียนเทศบาล 6 0 0 0
41 036 โรงเรียนเทศบาล 7 2 6 4
รวม 1209 2859 1834
4693

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]