หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 100 65 75.58% 14 16.28% 5 5.81% 2 2.33% 86
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 81 58 80.56% 9 12.5% 2 2.78% 3 4.17% 72
3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 75 42 56.76% 14 18.92% 12 16.22% 6 8.11% 74
4 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 60 30 54.55% 7 12.73% 10 18.18% 8 14.55% 55
5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 52 29 61.7% 6 12.77% 7 14.89% 5 10.64% 47
6 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 56 26 55.32% 11 23.4% 4 8.51% 6 12.77% 47
7 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 56 25 52.08% 14 29.17% 5 10.42% 4 8.33% 48
8 โรงเรียนราชินูทิศ 2 34 24 80% 4 13.33% 2 6.67% 0 0% 30
9 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 46 23 54.76% 16 38.1% 0 0% 3 7.14% 42
10 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 47 23 51.11% 8 17.78% 4 8.89% 10 22.22% 45
11 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 37 23 76.67% 4 13.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 65 21 39.62% 19 35.85% 8 15.09% 5 9.43% 53
13 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 47 20 54.05% 5 13.51% 6 16.22% 6 16.22% 37
14 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 58 19 35.85% 14 26.42% 11 20.75% 9 16.98% 53
15 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 38 17 45.95% 12 32.43% 6 16.22% 2 5.41% 37
16 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 35 16 57.14% 5 17.86% 2 7.14% 5 17.86% 28
17 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 22 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
18 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 31 14 46.67% 7 23.33% 3 10% 6 20% 30
19 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 43 13 33.33% 5 12.82% 10 25.64% 11 28.21% 39
20 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 23 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 21 12 57.14% 3 14.29% 2 9.52% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 21 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 19 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 23 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
26 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 13 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
28 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 12 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
30 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 41 3 7.69% 12 30.77% 11 28.21% 13 33.33% 39
31 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
32 โรงเรียนคุณากรณ์ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
33 โรงเรียนเทศบาล 3 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนอุดรวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
35 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]