หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2204
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 9 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2204
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2306 8 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2305
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2306 9 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2305
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 8 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2205
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 9 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2205
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 8 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2302
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 9 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2302
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2106 8 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2105
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2106 9 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2105
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2103 9 ต.ค. 2556 09.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2101 8 ต.ค. 2556 09.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2102
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2101 9 ต.ค. 2556 09.300 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 2102
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2104 9 ต.ค. 2556 09.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ (5108) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ (5108) 9 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]